Przypadek testowy - studium

Przypadek testowy - studium
Czym jest przypadek testowy? Każdy ma własną definicję przypadku testowego. Nie możemy uznać, że któraś z nich jest bardziej lub mniej poprawna. Za to możemy powiedzieć, że niektóre z nich są bardziej poprawne od innych w danych okolicznościach.


Przypadek testowy to:

 • Zestaw danych wejściowych, warunków wykonania i spodziewanych rezultatów, przygotowanych w celu przetestowania programu lub weryfikacji zgodności z wymaganiami (IEEE Std 610-1990).
 • Dokumentacja określająca dane wejściowe, spodziewane rezultaty oraz warunki wykonania testu (IEEE Std 829-1983).
 • Przypadki testowe są szczególnymi danymi wejściowymi, których używamy oraz procedurami, których przestrzegamy testując oprogramowanie (Ron Patton, 2001).
 • Przypadek testowy to pytanie, które zadajemy programowi, aby uzyskać informację. Pytanie może być sformułowane na wiele sposobów, w zależności od tego, jaką informację chcemy uzyskać (Cem Kaner).


A jaka jest Twoja definicja przypadku testowego?

Pamiętaj, że każdy przypadek ma swój cel, dla którego go uruchamiamy jak:

 • Znalezienie błędów
 • Maksymalizacja liczby błędów
 • Wstrzymywanie niedojrzałych wersji systemu
 • Wsparcie szefów projektu w podjęciu decyzji o wstrzymaniu/wprowadzeniu systemu
 • Minimalizacja kosztów wsparcia technicznego
 • Ocena zgodności ze specyfikacją
 • Dostosowanie do przepisów
 • Minimalizacja ryzyka prawnego
 • Znalezienie bezpiecznych scenariuszy użytkowania systemu
 • Ocena jakości
 • Weryfikacja poprawności systemu
 • Zapewnienie jakości


A jakie cele Ty stawiasz swoim przypadkom testowym?

Każdy z przypadków testowych jest powiązany z danym rodzajem testów. Podział może wydawać się nienaturalny, ale w praktyce poszczególne typy testów można dowolnie łączyć:

 • Testowanie funkcji
 • Testowanie domen
 • Testowanie oparte o specyfikację
 • Testowanie oparte o ryzyko
 • Testowanie wydajnościowe
 • Testowanie regresyjne
 • Testowanie przez użytkowników
 • Testowanie scenariuszowe
 • Testowanie stanów
 • Przeciążeniowe testowanie automatyczne
 • Testowanie eksploracyjne


Rozwinięcie tego tematu oraz więcej informacji o przypadkach testowych poznasz na szkoleniu Dobry Przypadek Testowy.

 

Artykuł powstał w oparciu o:

- www.kaner.com/pdfs/GoodTest.pdf
- www.testerzy.pl/pliki/materialy/wpajak-przypadki-bez-przypadku

 

To powinno Cię zainteresować