Rozmowa o wymaganiach

Rozmowa o wymaganiach
Lisa Crispin (współautorka Agile Testing) przedstawia serię pytań do tak zwanej rozmowy wyciągającej ('pull' conversation), mającej na celu pozyskanie możliwie największej ilości wymagań klienta. Wymagania te mają stać się, między innymi, podstawą do uzyskania wysokiej jakości specyfikacji testowej.

 Lista zaproponowanych pytań:

  • Jaki jest cel tej funkcji?
  • Kto musi brać udział w zapewnieniu, że funkcja została dostarczona z sukcesem? Czy potrzebny jest ekspert z wiedzą domenową? Jakie role użytkowników mają cele powiązane z tą funkcją?
  • Skąd wiesz, że funkcja jest właściwie zaimplementowana? Jakich rezultatów oczekujesz?
  • Kto będzie używał tej funkcji? Jakie akcje muszą być wykonane, aby cele użytkowników były spełnione? Czy możemy zaangażować końcowych użytkowników podczas wytwarzania i testów?
  • Co zrobią użytkownicy przed i po użyciu tej funkcji? Narysujmy diagram przepływu dla tej funkcji?
  • Czy istnieje ryzyko, że zaimplementujemy tą funkcję i wciąż nie rozwiążemy problemu?
  • Co jest najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć użytkownikowi podczas używania tej funkcji? Co jest najelpszą rzeczą?
  • Czy możemy uzyskać przykład danych jakie będą używane? Jakie obiekty danych są rozpatrywane? Jakich danych użytkownicy będą szukali w raportach?
  • Czy ta funkcja musi kontaktować się z zewnętrznymi interefejsami?
  • Czy ta funkcja musi być zgodna z jakimiś regulacjami?

 

 

Źródło:

http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?Function=edetail&ObjectType=ART&ObjectId=17529&tth=DYN&tt=siteemail&iDyn=2

5999

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować