Rozmowa o wymaganiach

Rozmowa o wymaganiach
Lisa Crispin (współautorka Agile Testing) przedstawia serię pytań do tak zwanej rozmowy wyciągającej ('pull' conversation), mającej na celu pozyskanie możliwie największej ilości wymagań klienta. Wymagania te mają stać się, między innymi, podstawą do uzyskania wysokiej jakości specyfikacji testowej.

 Lista zaproponowanych pytań:

  • Jaki jest cel tej funkcji?
  • Kto musi brać udział w zapewnieniu, że funkcja została dostarczona z sukcesem? Czy potrzebny jest ekspert z wiedzą domenową? Jakie role użytkowników mają cele powiązane z tą funkcją?
  • Skąd wiesz, że funkcja jest właściwie zaimplementowana? Jakich rezultatów oczekujesz?
  • Kto będzie używał tej funkcji? Jakie akcje muszą być wykonane, aby cele użytkowników były spełnione? Czy możemy zaangażować końcowych użytkowników podczas wytwarzania i testów?
  • Co zrobią użytkownicy przed i po użyciu tej funkcji? Narysujmy diagram przepływu dla tej funkcji?
  • Czy istnieje ryzyko, że zaimplementujemy tą funkcję i wciąż nie rozwiążemy problemu?
  • Co jest najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć użytkownikowi podczas używania tej funkcji? Co jest najelpszą rzeczą?
  • Czy możemy uzyskać przykład danych jakie będą używane? Jakie obiekty danych są rozpatrywane? Jakich danych użytkownicy będą szukali w raportach?
  • Czy ta funkcja musi kontaktować się z zewnętrznymi interefejsami?
  • Czy ta funkcja musi być zgodna z jakimiś regulacjami?

 

 

Źródło:

http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?Function=edetail&ObjectType=ART&ObjectId=17529&tth=DYN&tt=siteemail&iDyn=2

To powinno Cię zainteresować