Testy aplikacji e-mikrofirma

Testy aplikacji e-mikrofirma
Mikroprzedsiębiorcy od stycznia 2018 mają obowiązek elektronicznego przesyłania pliku JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów. Mogą używać w tym celu nowej, darmowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo.

Mają więc już za sobą drugą wysyłkę pliku, bowiem termin ten upływa każdego 25-tego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. E-mikrofirma, bo o niej mowa, miała być udogodnieniem dla najmniejszych przedsiębiorstw, wprowadzonym przez MF.

Pomimo, że aplikacja jest już dostępna pewien czas i pomimo kolejnych wersji z poprawkami dostarczanych użytkownikom na bieżąco, e-mikrofirma nadal nie jest w pełni przystosowana do użytku. Posiada wiele defektów. Część z nich jest trywialna i nie wpływa w znaczący sposób na generowanie i wysyłkę pliku, jednak są i takie, które powodują spore problemy i skutecznie utrudniają mikroprzedsiębiorcom wywiązanie się z nowo nałożonego na nich obowiązku.

Przedstawione poniżej przykładowe defekty oraz udoskonalenia są efektem testów aplikacji. Były one prowadzone od momentu pobrania oraz instalacji aplikacji do czasu wygenerowania pliku JPK (bez wysyłki do MF).

Części systemowych defektów krytycznych, które pojawiły się już na początku testów nie udało się zreprodukować. Możliwe, że zostały one poprawione i dostarczona w trakcie testów kolejna wersja (1.2.1.2) ich nie zawiera.

Testy rozpoczęto na wersji 1.2.1.0. Problemy pojawiły się już podczas zmiany hasła. Przy próbie ponownego zalogowania się nowym hasłem (które wymusza system) pojawiły się komunikaty o błędach technicznych. Dodatkowo opis wspomnianych komunikatów jest niejasny i nie pomaga w zrozumieniu problemu.

 

 

Zamknięcie komunikatu, aplikacji oraz ponowne zalogowanie po otwarciu nie pomogło. Aplikacja przyjęła hasło, ale komunikaty nadal się pojawiały. Zamknięcie kolejnego z rzędu okna z komunikatem powodowało całkowite zamknięcie aplikacji. Jedynym słusznym wyjściem w tej sytuacji wydawało się odinstalowanie programu i ponowna instalacja. Nie do końca się to sprawdziło.

Użytkownik w takiej sytuacji musi pamiętać, iż na komputerze został stworzony katalog roboczy dla danych wprowadzanych w aplikacji i dopiero usunięcie z katalogu uszkodzonych plików pozwala aplikacji poprawnie pracować. Jednak jest tutaj kolejny haczyk. Użytkownik musi być wystarczająco zaznajomiony z komputerem aby wiedzieć, które pliki usunąć aby pozbyć się problemu. Jeśli usunięty zostanie cały folder, usunięte zostaną wszystkie wprowadzone wcześniej przez użytkownika dane. Tak więc po całkowitym usunięciu katalogu i ponownej instalacji aplikacji użytkownik zobaczy okno do rejestracji, a po zarejestrowaniu, czyste moduły do ponownego uzupełniania.

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy przeczytać: „Aplikacja desktopowa e-mikrofirma umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji VAT”. Wszystko brzmi bardzo dobrze, jest jasno określone, że to aplikacja dla Polaków. Tylko dlaczego nie ma opcji wystawiania bądź wprowadzania faktur zakupu w innej walucie niż PLN? Czy naprawdę Polacy nie mogą współpracować z zagranicznymi przedsiębiorcami? Wydaje się to być absurdalne. Spójrzmy chociażby na rodzimą branżę IT. Spora część osób w tym sektorze jest samozatrudniona. Ale już zlecający projekty w dużej mierze są spoza granic i za wykonaną pracę płacą w swojej walucie. Zdecydowanie łatwiej byłoby wprowadzić możliwość wyboru waluty. Jakie opcje obejścia ma teraz w aplikacji jej użytkownik? Na myśl przychodzi jedno rozwiązanie. Wpisać na fakturze kwoty w PLN przeliczone po kursie z dnia wystawienia faktury i w uwagach do faktury zawrzeć niezbędne informacje (jaki kurs waluty, z jakiego dnia, itp.). Jednak czy Ministerstwo dopuszcza i przyjmuje takie rozwiązanie? Nie dowie się ten, kto nie spróbuje, ponieważ w Instrukcji użytkownika brak jakiejkolwiek wzmianki o możliwości pojawienia się takiego problemu, a co za tym idzie, również brak opisanych możliwości jego rozwiązania.

Z bardziej błahych defektów, które jednak zaburzają pracę z programem, można wymienić ucięte nazwy pól do wypełnienia czy niewidoczne komunikaty o błędnie uzupełnionych polach, w zależności od rozdzielczości ekranu. Nie mówimy tutaj o skrajnie małych rozdzielczościach typu 800x600. Są to różnice przykładowo pomiędzy rozdzielczościami 1920x768 i 1366x768. Na wyższej nie ma żadnych suwaków do przewijania treści, wszystko jest widoczne i czytelne. Natomiast na mniejszej rozdzielczości np. w Rejestrze VAT - numery faktur, adresy kontrahentów czy większe kwoty zostają ucięte, a część treści, która się nie mieści zostaje ukryta i zastąpiona wielokropkiem. Na jeszcze mniejszej rozdzielczości (1024x768) zostają ucięte nazwy pól do wypełnienia, np. w Danych adresowych widoczne: “Ko…” i dwa pola niżej również “Ko…”. Jedno to Kod kraju, a drugie to Kod pocztowy, ale użytkownik tego nie wie, gdyż nie ma żadnych tooltipów.

Ze spraw bardziej przyziemnych, nieprzemyślanych, aczkolwiek nie marginalnych, możemy się zastanowić nad sytuacją, w której jeden użytkownik aplikacji posiada dwie działalności. Co ma zrobić w takim przypadku? Kupić dwa komputery, gdyż nie może w obrębie jednej aplikacji utworzyć dwóch kont i rozliczać firm osobno? A co jeśli ten sam przedsiębiorca ma żonę, która również prowadzi jednoosobową działalność? W obecnej sytuacji brak jest sensownego rozwiązania tej sytuacji i trzeba posiadać trzy komputery. Sensowniejszym wydaje się więc stworzenie możliwości założenia kilku kont w aplikacji i po wylogowaniu z jednej, możliwości zalogowania się do następnej.

Powyżej przedstawiono tylko kilka przykładów znalezionych niedociągnięć aplikacji, jednak suma wszystkich wskazuje, iż aplikacja nie jest najwyższej jakości.

 

MF zapewne zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest oddanie użytkownikom w pełni sprawnej aplikacji, aby byli oni zadowoleni i aby współpraca z nimi mogła przebiegać prawidłowo. MF musi więc włożyć jeszcze trochę wysiłku i czasu w udoskonalenie e-mikrofirmy. Należy skupić szczególną uwagę na dalszym testowaniu aplikacji oraz poprawieniu znalezionych defektów. Warto zastanowić się też nad usprawnieniem lub zmianą kluczowych funkcji systemu.

 

 

To powinno Cię zainteresować