Wytyczne dla ubezpieczycieli. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 4

Wytyczne dla ubezpieczycieli. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 4
Komisja Nadzoru Finansowego kojarzy nam się głównie z regulacjami z obszaru bankowego czy finansowego, ale jej akty i wytyczne sięgają dalej i dotyczą również branży ubezpieczeniowej. Waśnie weszły nowe wytyczne na ten temat.
 

Na naszych łamach publikowana była już dość obszerna analiza Rekomendacji D od KNF dla sektora bankowego, której współautorem jest Radek Smilgin >>

Teraz przyszedł czas na rynek ubezpieczeniowy i kolejne wytyczne KNF.

Jak wiemy z wcześniejszych publikacji wytyczne nie niosą ze sobą zbyt dużej ilości szczegółów, a zapisy są możliwe do interpretacji na wiele sposobów. Odnośniki do samych systemów informatycznych są raczej skrótowe, ale wskazują na trend jakim jest wspieranie prowadzania zakładu ubezpieczeń przy pomocy systemów informatycznych. I tak w publikacji "Wytyczne dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji" możemy przeczytać: "Zakład powinien posiadać systemy informatyczne lub narzędzia analityczne oraz bazy danych wspierające proces zawierania i monitorowania umów [...]". Zapisy te wskazują na konieczność wprowadzenia systemów informatycznych, które mają zwiększyć skuteczność i jakość prac w zakładach ubezpieczeniowych.

W "Wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń" czytamy, że "[systemy] informatyczne, w których odbywa się rejestracja lub przetwarzanie danych szkodowych, polisowych i danych z umów reasekuracji czynnej powinny posiadać funkcjonalność pozwalającą na właściwe zarządzanie ryzykiem, w szczególności jego pomiar, raportowanie i monitorowanie oraz podejmowanie właściwych działań w odpowiedzi na ryzyko" (Wytyczna 10). Jest to więc wytyczna, która zakłada funkcje oprogramowania, które ustrzegą ubezpieczyciela przed błędami, a ubezpieczonego przed zawyżonymi składkami.

Dalej w tym samym dokumencie opisuje się rolę i charakterystykę systemów informatycznych.

 

Rola systemów informatycznych

10.1. Systemy informatyczne funkcjonujące w Zakładzie powinny wspomagać zarządzanie ryzykiem powodzi, umożliwiać jego pomiar, raportowanie i monitorowanie.

10.2. Systemy informatyczne funkcjonujące w Zakładzie powinny umożliwiać odpowiednio szczegółową rejestrację danych szkodowych, polisowych i danych z umów reasekuracji czynnej związanych z ryzykiem powodzi, zgodnie z Wytyczną 9 oraz zapewniać możliwość ich przetwarzania. Właściwa (funkcjonalna) rejestracja danych szkodowych, i polisowych i danych z umów reasekuracji czynnej wpływa na jakość modelu lub innego narzędzia do pomiaru ryzyka powodzi, umożliwiając jego walidację i pomagając w dokładniejszym pomiarze ryzyka. Jest to także istotna ze względu na zmniejszenie niepewności modelu lub innego narzędzia stosowanego do pomiaru ryzyka powodzi.

10.3. Systemy informatyczne funkcjonujące w Zakładzie powinny umożliwić wygenerowanie odpowiednich raportów określonych w Wytycznej 5, do-tyczących także przeszłych okresów sprawozdawczych, pozwalając na określenie częstotliwości materializowania się ryzyka powodzi i powiązanie go zarówno z lokalizacją, jak i przedmiotem ubezpieczenia.
 

Charakterystyka systemów informatycznych

10.4. W ramach projektowania systemu informatycznego Zakład powinien uwzględnić możliwość wprowadzania w przyszłości jego modyfikacji, wynikających m.in. z uwzględnienia planów wyeliminowania odstępstw (od zasad ustalonych w zakresie jakości i szczegółowości danych) zgodnie z Wytyczną 9.

10.5. Zakład powinien wypracować mechanizmy kontrolne i opracować standardy w zakresie wprowadzania danych, np. słowniki lub listy wyboru, które powinny zostać wskazane w odpowiedniej dokumentacji.

Pojawiają się tutaj szczegóły dotyczące konkretnych funkcji systemów informatycznych dla zakładów.

 

Przytoczone powyżej wytyczne można znaleźć TUTAJ

 

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 3 
WCAG 2.0. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 2 
Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? 

 

 

To powinno Cię zainteresować