Radosław Smilgin "Zawód tester". Wydanie II, poszerzone.

Radosław Smilgin "Zawód tester". Wydanie II, poszerzone.
20.04.2018 r. miała miejsce premiera drugiego wydania książki "Zawód tester". Co nowego w książce dla początkujących testerów?
 

Jak mówi sam autor drugie wydanie to około 15% nowych treści i około 20% modyfikacji.

 

Zmiana podtytułu

Choć zmiana nie jest drastyczna, to znosi sztywną barierę czasu na grupę docelową książki.

BYŁO: Starter – od decyzji do pierwszego pół roku w pracy

JEST: Od decyzji do zdobycia doświadczenia

Dla niektórych, pomimo upływu 6 miesięcy w pracy, książka wciąż będzie wartościowa. Dla innych wiedza w niej zawarta może być już zbyt oczywista, nawet jak na początek ich rozwoju w testowaniu. 

 

Definicja testera

Radek Smilgin wchodzi w polemikę z bardzo znaną i rozpowszechnioną definicją testera promowaną przez ISTQB, która brzmi:

Tester – wykwalifikowany profesjonalista, zaangażowany w testowanie modułu lub systemu.

Autor proponuje:

Tester to osoba kontrolująca produkty procesu wytwarzania oprogramowania i dostarczająca rezultaty testowania (w tym dokumentację testerską).

Z jednej strony jest to spuszczenie powietrza z nazbyt napompowanej definicji (profesjonalista) oraz urealnienie zakresu zadań, gdzie do obowiązków testera nie należy już tylko testowanie, ale również kontrolowanie jakości wielu produktów, w tym również dokumentów.

 

Analiza rynku pracy

W przedmowie autor dostrzega poważne zmiany na rynku pracy od czasu wydania książki. Głównie zmianę nastawienia firm do zatrudnienia juniorów w testowaniu. Skoro jest to główna grupa odbiorców, ważne było, aby to właśnie tutaj dokonać poważnej zmiany treści i dopisać nowe rozdziały.

Zapewne dlatego rozwinięty został rozdział "Edukacja testerska", która zawiera nowy podrozdział "Edukacja w rzeczywistości". Opisuje on uczenie się testowania przez interakcję z ekspertami poprzez np. aktywne uczestniczenie w społeczności, udział w darmowych i komercyjnych kursach lub konferencjach.

Pojawiło się również bardzo dużo treści wraz z przykładami dotyczącymi całego procesu rekrutacji. Dostaliśmy więc opis aspektu motywacji do znalezienia pracy i zestaw dobrych rad, jak podejść do samego zatrudnienia. Radek Smilgin opisał również narzędzie, które dobrze przygotowane pomoże w otrzymaniu pracy - testerskie CV. Skuteczność podania o pracę poprowadzi nas do kolejnego etapu i rozmów kwalifikacyjnych. Ten temat również został dość szczegółowo opisany.

 

Rozwój testera w organizacji

Aby jeszcze bardziej pokazać specyfikę pracy w zawodzie autor pochyla się również nad tematem specjalizacji w samym testowaniu. Można więc być: testerem rozwiązań mobilnych, testerem aplikacji wbudowanych, testerem bezpieczeństwa, automatykiem testów, itd. Jest to w wielu przypadkach dalszy etap rozwoju już po zdobyciu doświadczenia, ale jest to też pewien sposób na łatwiejsze znalezienie pierwszej pracy. Po szczegóły odsyłamy jednak do książki.

W książce poprawiono również wiele drobnych błędów pierwszego wydania. Były to głównie błędy nie związane z merytoryką, a z aspektem językowym. Dodatkowo część testów został "przepisanych" by ułatwić ich zrozumienie.

 

Czy warto kupić książkę "Zawód tester"?

Jest to ważna książka dla początkujących testerów lub ludzi poszukujących swojej ścieżki kariery.

 

Czy warto kupić II wydanie jeśli ma się pierwsze?

Te osoby, które nie znalazły pracy po lekturze I wydania mogą znaleźć w jej nowej odsłonie wiele przydatnych informacji o procesie rekrutacji.

 

Czy warto kupić wydanie II czy też I?

Zdecydowanie warto kupić wydanie II.

 

Książka do nabycia w księgarni PWN >>

 

 

To powinno Cię zainteresować