Testowanie "Disaster Recovery" z RecoverGuard

Testowanie "Disaster Recovery" z RecoverGuard
Powrót do normalnego funkcjonowania firmy po kataklizmie doczekał się własnych definicji, procesu i narzędzi. Odzyskiwanie danych firmowych czy zdolności komunikacyjnych w konsekwencji pożaru, powodzi lub działań czynników ludzkich jest procesem wywołanym daleko posuniętą dbałością o bezpieczeństwo biznesu. Działania takie są niezbędne w bankach, systemach produkcyjnych czy też telekomunikacyjnych. Wspierają je narzędzia takie jak RecoverGuard.
Proces odzyskiwania danych musi być bardzo poprawnie sprawdzony. Rozpoczyna się od strategi, poprzez planowania działania w przypadku awarii do samego testowania planu. Musimy mieć pewność, że nie zawiedzie żadna procedura gdy szybko należy działać w interesie ciągłości działań firmy. Ponieważ nie da się zabezpieczyć przed wszystkim testowanie jest konieczne by mieć świadomość co może pójść nie tak. Przydaje się tu RecoverGuard narzędzie firmy Continuity Software.
Dzięki niemu możemy:

  • obniżać nakłady na testowanie poprzez automatyzację procesu oraz identyfikację obszarów infrastruktury, które zostały zmienione od czasu ostatnich zmian lub audytów;
  • dokumentować i inwentaryzować sprzęt IT tj. serwery, pamięci, bazy danych oraz określać ich poziom zabezpieczenia;
  • określać zależności między poszczególnymi elementami systemu. 
Więcej na oficjalnych stronach firmy.

 

To powinno Cię zainteresować