#scenariusz-testowy

Projektowanie testów z przypadków użycia

3129
Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.

Projektowanie scenariuszy pozytywnych i negatywnych

2620
Scenariusz testowy ma wiele definicji i interpretacji tychże definicji. Kiedy scenariusz testuje standardową ścieżkę przejścia, a kiedy obsługę "wyjątkowych" sytuacji?

Scenariusz testowy - przykład

14118
Pomimo istnienia wielu interpretacji scenariusza testowego, warto wyprowadzić własną, która będzie próbowała osiągnąć najwyższą skuteczność w ramach naszego projektu testowego.

Czym jest scenariusz testowy?

30969
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?