#scenariusz-testowy

Listy kontrolne w testowaniu

Lista kontrolna to jedno z najważniejszych narzędzi w pracy nie tylko testera, ale i każdego pracownika, który nie ufa (do końca) swojej pamięci. Popularna checklista pomaga w zapamiętywaniu i chroni nas przed zrobieniem więcej niż potrzeba.

Persony w testowaniu

Persona to osoba, która jest potencjalnym użytkownikiem budowanego przez nasz zespół oprogramowania. Jej opis pomaga nam określić potrzeby i grupę docelową dla naszego produktu. Może również pomagać w weryfikacji tego, czy stworzyliśmy oprogramowanie dopasowane do naszego odbiorcy.

Priorytety w testowaniu oprogramowania, analiza ryzyka

Ryzyko w testowaniu oprogramowania można określić procentowo, jako stopień niepewności czy projekt osiągnie założone cele. Ryzyko określa prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanej, zdefiniowanej wcześniej, sytuacji oraz stopień jej wpływu na powodzenie projektu.

Projektowanie testów z przypadków użycia

Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.

Projektowanie scenariuszy pozytywnych i negatywnych

Scenariusz testowy ma wiele definicji i interpretacji tychże definicji. Kiedy scenariusz testuje standardową ścieżkę przejścia, a kiedy obsługę "wyjątkowych" sytuacji?

Scenariusz testowy - przykład

Pomimo istnienia wielu interpretacji scenariusza testowego, warto wyprowadzić własną, która będzie próbowała osiągnąć najwyższą skuteczność w ramach naszego projektu testowego.

Czym jest scenariusz testowy?

Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?