Listy kontrolne w testowaniu

Listy kontrolne w testowaniu
Lista kontrolna to jedno z najważniejszych narzędzi w pracy nie tylko testera, ale i każdego pracownika, który nie ufa (do końca) swojej pamięci. Popularna checklista pomaga w zapamiętywaniu i chroni nas przed zrobieniem więcej niż potrzeba.

Lista kontrolna to w dużym uproszczeniu lista rzeczy do zapamiętania wraz z możliwością odhaczenia, czy pewna rzecz się wydarzyła, czy też nie. W procesie testowania list kontrolnych możemy zdefiniować dziesiątki. Mogą one dotyczyć zarówno działań testowych, jak i weryfikacji funkcji i cech oprogramowania.

Checklista to również forma notacji samych testów, gdzie w uproszczonej strukturze określamy to, co powinno podlegać weryfikacji. Poniżej uzupełniony element listy kontrolnej w wersji z punktem kontrolnym jako pytaniem do poprawności działania funkcji.

Punkt listy kontrolnej Opcje Odpowiedź dla wersji...
... ... ..
Czy użytkownik może założyć konto w systemie? Tak / Nie / Nie dotyczy TAK
... ... ...

Jak widzimy, oprócz standardowych odpowiedzi TAK / NIE, wśród opcji pojawia się również możliwość wybrania odpowiedzi "nie dotyczy". Stosuje się ją, gdy lista kontrolna jest uniwersalna i stosowana w różnych projektach. W związku z tym nie wszystkie jej punkty muszą zostać spełnione.

Podobna w notacji lista może powstać również dla prowadzenia samych testów. Przykładowa lista kontrolna do testów akceptacyjnych:

  • aplikacja testowa dostępna - TAK / NIE
  • testerzy akceptacyjni z przypisanymi zadaniami dostępni - TAK / NIE
  • loginy i hasła do systemu dostępne - TAK / NIE
  • scenariusze testów akceptacyjnych dostępne - TAK / NIE
  • środowisko testowe dostępne - TAK / NIE
  • plan testów akceptacyjnych dostępny - TAK / NIE
  • system raportowania defektów dostępny - TAK / NIE

W teorii dopiero pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania potwierdza naszą gotowość do uruchomienia testów akceptacyjnych. Czy ta lista jest kompletna? Prawdopodobnie w niektórych sytuacjach TAK, ale w innych trzeba ją uzupełnić o dodatkowe pytania. Mogą to być zagadnienia domenowe lub typowe dla określonych testów / systemów.

Reasumując: lista kontrolna to dobra forma zapamiętywania, aby pewne rzeczy w projekcie się wydarzyły. Warto ją stosować jako uproszczenie dla bardziej formalnych metod prowadzenia projektów oraz jako pewną formalizację dla tych prowadzonych mało formalnie. 

To powinno Cię zainteresować