Projektowanie scenariuszy pozytywnych i negatywnych

Projektowanie scenariuszy pozytywnych i negatywnych
Scenariusz testowy ma wiele definicji i interpretacji tychże definicji. Kiedy scenariusz testuje standardową ścieżkę przejścia, a kiedy obsługę "wyjątkowych" sytuacji?

Na przykładzie postaramy się omówić czym są scenariusze pozytywne i negatywne. 
Załóżmy, że: 

  • F1, F2, F3, F4 to funkcje aplikacji (F). 
  • 1T1, 2T1, 3T1, 4T1 to testy (T), które pokrywają dane funkcje.

Możemy więc zbudować wiele scenariuszy testowych (S), które w różny sposób przechodzą przez funkcje. 

Przykład scenariuszy:

S1: 1T1 -> 2T1,
S2: 1T1 -> 3T1 -> 2T1 ->  3T1,
S3: 1T1 -> 4T1 -> 2T1 -> 3T1,
ITP.

Używając konkretnego systemu wyobraźmy sobie, że testujemy program graficzny, w którym istnieje już obiekt np. kwadrat. Dodatkowo załóżmy, że funkcje są od siebie w pełni niezależne, czyli uruchomienie każdej z funkcji nie zależy od uruchomienia innej.

F1 – funkcja obrotu, z testem 1T1 – przetestuj obracanie obiektu,
F2 – funkcja kolorowania krawędzi,  2T1 – przetestuj kolorowanie obiektu,
F3 – funkcja proporcjonalnej zmiany rozmiaru, 3T1 – przetestuj zmianę rozmiaru obiektu,
F4 – funkcja wypełnienia kolorem, 4T1 – przetestuj wypełnienie obiektu kolorem.
 
Przykładowo, dla takich funkcji, scenariusz drugi (S2) składałby się z następujących elementów: obróć obiekt, zmień rozmiar, pokoloruj obiekt, ponownie zmień rozmiar. 
Widzimy, że w scenariuszach jakie powstały, wszystkie działania powinny być możliwe. Mamy więc do czynienia ze scenariuszem pozytywnym.  Każda z kombinacji testów w takim scenariuszu powinna być możliwa do wykonania tak długo, jak działamy w zakresie obsługiwanym przez system wartości.
 
A teraz spróbujmy przeanalizować inny przypadek, z innym systemem, gdzie:

F1 – funkcja wyszukania filmu, z testem 1T1 – przetestuj wyszukiwanie filmu,
F2 – funkcja uruchomienia filmu, testem 2T1 – przetestuj uruchomienie filmu,
F3 – funkcja zatrzymanie filmu, z testem 3T1 – przetestuj zatrzymanie filmu,
F4 – funkcja przewiń film do przodu, z testem 4T1 – przetestuj przewijanie filmu.

Dodatkowym założeniem jest to, że funkcja F3 i F4 jest możliwa dopiero kiedy funkcja F2 została uruchomiona. Realne scenariusz przejścia to 1T1 -> 2T1 -> 3T1 lub 1T1 -> 2T1 -> 4T1 -> 3T1

W tym przypadku scenariusz (S2) składałby się z następujących kroków: wyszukaj film, zatrzymaj film… . Testowalibyśmy więc zdarzenie, które nie powinno być możliwe do wykonania ponieważ nie da się zatrzymać filmu, który nie został uruchomiony. Będzie to więc, w systemie opisanym jako przejścia stanów, próba wymuszenia przejścia między stanami, które nie powinno być możliwe. Jest to więc sceanriusz negatywny.
 
Więcej o scenariuszach dowiecie się z naszych artykułów:

 

To powinno Cię zainteresować