#projektowanie

Projektowanie scenariuszy pozytywnych i negatywnych

1105
Scenariusz testowy ma wiele definicji i interpretacji tychże definicji. Kiedy scenariusz testuje standardową ścieżkę przejścia, a kiedy obsługę "wyjątkowych" sytuacji?

CRUD i testowanie operacji na danych

2024
CRUD jest heurystyką, która przypomina nam jakie operacje na danych lub zmiennych należy testować. Jej rozwinięcie pozwala nam zweryfikować kilka ciekawych i prawdopodobnych scenariuszy w użytkowaniu aplikacji.

Czy automatyzacja to testowanie?

1677
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Pytanie rekrutacyjne: "Jak przetestować...?"

6313
To prawdopodobnie jedno z najpopularniejszych pytań, jakie możecie usłyszeć na rozmowach kwalifikacyjnych. Pod trzy kropki podstaw długopis, stół, spinacz itd. Wbrew pozorom na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi.

Obserwowalność systemów to mniejszy stres i nauka akceptowania rzeczywistości

2627
Nowoczesne systemy oprogramowania są ciągle zmieniającymi się, złożonymi systemami, które wymagają zupełnie nowego podejścia opartego na rozbudowanej obserwowalności. Musimy być w stanie szybko wykrywać, izolować i usuwać problemy, w minimalnym stopniu wpływając na użytkownika.

Czym jest scenariusz testowy?

18677
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

Projektowanie testów. Tablice decyzyjne. Przykład

7878
Decyzje są elementem otaczającej nas rzeczywistości. Jedne z nich podejmujemy samodzielnie, inne zdeterminowane są przez warunki napotkane podczas naszych działań.

Proces testowania. ISTQB 2018

6232
Nie ma jednego uniwersalnego procesu testowania oprogramowania, ale istnieją typowe czynności testowe, bez stosowania których, nie zostaną zrealizowane ustalone dla testowania cele. Czynności te składają się na proces testowy.

Liczbowe funkcje rekurencyjne wielu zmiennych – uczymy się na błędach

3978
Prezentujemy implementację funkcji rekurencyjnych wielu zmiennych w języku F# oraz sposób wyświetlania wartości tych funkcji. W artykule omówione są funkcje rekurencyjne liczbowo-liczbowe i pokazany jest sposób, w jaki można wykrywać defekty funkcji rekurencyjnych.

Pairwise testing: projektowanie przypadków testowych i testy konfiguracji metodą redukcji par danych wejściowych

14188
Testowanie par to jedna z silnieszych technik projektowania przypadków testowych umożliwiająca znaczącą redukcję testów z niewielkim zwiększeniem ryzyka.