Dostępność dla wszystkich ludzi oraz wszystkich platform

Dostępność dla wszystkich ludzi oraz wszystkich platform
Może się to wydawać dziwne, ale popularny Web Content Accessibility Guideline nie jest definiowany wyłącznie dla platformy WEBowej i nie dotyczy jedynie osób niewidzących oraz niedowidzących.

WCAG definiuje reguły zarówno dla aplikacji webowych, ale również dla aplikacji desktopowych, mobilnych, ubieralnych i wielu innych. Koncentruje się na szerokim spektrum osób ze specjalnymi potrzebami. Aby jednak budować oprogramowanie, które dostępne jest na wielu platformach i dla wszystkich ludzi, należy sięgnąć dużo głębiej. Pomaga w tym zrozumienie koncepcji projektowania włączającego, które mówi, że w ciągu dnia każdemu użytkownikowi może trafić się moment niepełnosprawności, np. podczas posługiwania się telefonem komórkowym w przestrzeni publicznej.

Opowiada o tym prezentacja Radka Smilgin zarejestrowana podczas A4Q World Congress, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

W podsumowaniu omówiony jest koncept szkolenia i certyfikacji z obszaru Digital Accessibility, przygotowywanej w ramach fundacji ITCQF.

 

Slajdy do pobrania: https://www.slideshare.net/testerzy/accessibility-for-all-platforms-and-all-people

Źródła:
https://testerzy.pl/baza-wiedzy/artykuly/projektowanie-uniwersalne

To powinno Cię zainteresować