#wcag

Jak tworzyć i testować dostępne dokumenty

365
Dostępne dokumenty to cyfrowe dokumenty, które mogą być "czytane" przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Jak tworzyć dostępne pliki PDF, DOC, DOCX? Jak je sprawdzać i poprawiać?

Dostępność oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

607
Dostępność (ang. accessibility) zawsze była ważnym elementem jakości oprogramowania. Chcemy popularyzować ją jeszcze bardziej.

WCAG 2.0 - norma tworzenia dostępnych stron internetowych

8470
World Wide Web Consortium opublikowało drugą wersję swojej normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Jest to zbiór zasad i reguł dotyczących definiowania informacji internetowej, umożliwiający dostęp do nich przez wszystkich.