#accessibility

Dostępność dla wszystkich ludzi oraz wszystkich platform

1248
Może się to wydawać dziwne, ale popularny Web Content Accessibility Guideline nie jest definiowany wyłącznie dla platformy WEBowej i nie dotyczy jedynie osób niewidzących oraz niedowidzących.

Europejska dyrektywa o dostępności stron internetowych i mobilnych

589
Rozpoczynamy publikację polskich i międzynarodowych aktów prawnych, regulujących aspekty dostępności stron internetowych i mobilnych.

Jak tworzyć i testować dostępne dokumenty

992
Dostępne dokumenty to cyfrowe dokumenty, które mogą być "czytane" przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Jak tworzyć dostępne pliki PDF, DOC, DOCX? Jak je sprawdzać i poprawiać?

Inclusive design, czyli projektowanie włączające

935
Projektowanie włączające to proces tworzenia, który czerpie z ludzkiej różnorodności. Nie ogranicza się jedynie do interfejsów lub technologii. Co najważniejsze, oznacza włączanie do projektowania produktów ludzi o różnych perspektywach i uczenia się od nich, jak dopasować do nich konkretne rozwiązania.

Dostępność oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

812
Dostępność (ang. accessibility) zawsze była ważnym elementem jakości oprogramowania. Chcemy popularyzować ją jeszcze bardziej.

Przegląd testerskiego Internetu 2019.07.05

6754
Wakacyjny przegląd prasy przynosi wiele ciekawostek.

WCAG 2.0. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 2

6795
W naszej serii poświęconej obowiązującym aktom prawnym względem oprogramowania opisujemy WCAG 2.0, które wymienione jest w rozporządzeniu rady ministrów i dotyczy szeroko pojętej dostępności oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.

Narzędzie online do ewaluacji dostępności strony

6010
Przedstawiamy proste i ciekawe rozwiązanie do analizy dostępności stron dla osób niepełnosprawnych (accessibility). Wchodzisz na stronę aplikacji, wpisujesz adres strony i otrzymujesz podstawowe informacje o jakości w odniesieniu do standardu.

WCAG 2.0 - norma tworzenia dostępnych stron internetowych

8612
World Wide Web Consortium opublikowało drugą wersję swojej normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Jest to zbiór zasad i reguł dotyczących definiowania informacji internetowej, umożliwiający dostęp do nich przez wszystkich.