#accessibility

Narzędzie online do ewaluacji dostępności strony

Przedstawiamy proste i ciekawe rozwiązanie do analizy dostępności stron dla osób niepełnosprawnych (accessibility). Wchodzisz na stronę aplikacji, wpisujesz adres strony i otrzymujesz podstawowe informacje o jakości w odniesieniu do standardu.

WCAG 2.0 - norma tworzenia dostępnych stron internetowych

World Wide Web Consortium opublikowało drugą wersję swojej normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Jest to zbiór zasad i reguł dotyczących definiowania informacji internetowej, umożliwiający dostęp do nich przez wszystkich.