Osiągalność przeliczana na dziewiątki

Osiągalność przeliczana na dziewiątki
Osiągalność* usług informatycznych definiowana jest często liczbą gwarantowanych 9-tek. Co to znaczy i jak to przeliczać?

*) Już jakiś czas temu zdecydowaliśmy się tłumaczyć angielskie availability jako osiągalność, a nie jako bardziej oczywistą dostępność ze względu na konflikt z accessibility, które również tłumaczone jest jako dostępność. 

Firmy dostarczające usługi informatyczne często deklarują w SLA dany poziom dziewiątek rozumiany jako osiągalność systemu w pewnej jednostce czasu (tzw. uptime). W obszarach, w których dostępność usług jest kluczowa, jak np. u dostawców w chmurze, częstą metryką jest "ile 9-tek Uptime-u oferujemy w SLA". Ale co to właściwie znaczy? Jak pięć 9-tek wpływa na Twój biznes (w przeliczeniu na rok, miesiąc lub tydzień)?

Więcej o testowaniu osiągalności tutaj

Poniższa tabela pokazuje procentową osiągalność % do czasu przestoju (tzw. downtime).

Legenda:

  • Availability = osiągalność [%]
  • Downtime per year = czas przestoju w roku [rok nieprzestępny]
  • Downtime per month = czas przestoju w roku [dla 30-dniowego miesiąca]
  • Downtime per week = czas przestoju w tygodniu.

osiagalnosc-przeliczana-na-dziewiatki-1.jpg

Przykładowo tzw. siedem 9-tek daje roczną niedostępność na poziomie 3,15 sekundy.

Dopasuj wymagania na osiągalność usług do realnych potrzeb Twojego biznesu. Bazując na tym możesz wybrać optymalną liczbę 9-tek. Każda dodatkowa będzie Cię kosztować ponadplanowo. 

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować