Testowanie osiągalności (dostępności)

Testowanie osiągalności (dostępności)
Osiągalność, czyli sprawdzenie w jakim stopniu system jest dostępny wtedy, kiedy jest potrzebny.

Dostępności systemów nie należy mylić z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Problem rozbija się o tłumaczenie angielskich słówek accessibility i availability, które na polski określa się jako dostępność. Osiągalność jest podcharakterystyką niezawodności.

 

testowanie-osiagalnosci-1.jpg
 
Osiągalność jest zazwyczaj określana w kategoriach czasu, w którym system (lub oprogramowanie) jest dostępny dla użytkowników i innych systemów w normalnych warunkach pracy. Systemy mogą mieć niską dojrzałość, ale nadal mieć wysoką osiągalność (dostępność). Na przykład sieć telefoniczna może nie być w stanie połączyć kilku połączeń (a zatem mieć niską dojrzałość), ale tak długo, jak system przywracany jest szybko i pozwala na kolejne próby połączenia, większość użytkowników będzie zadowolona. Jednakże pojedyncza awaria powodująca przerwę w działaniu sieci telefonicznej na kilka godzin stanowiłaby niedopuszczalny poziom osiągalności. 
 
Osiągalność (dostępność) jest często określana jako część umowy SLA i mierzona dla systemów eksploatacyjnych (ang. operational systems), takich jak strony internetowe i aplikacje typu software as a service (SaaS). 
Dostępność systemu może być opisana jako: 

  • dostępność 99,999% ("pięć dziewiątek"), co oznacza, że system może być niedostępny nie więcej niż przez 5 minut rocznie,
  • niedostępność np. system nie powinien być niedostępny dłużej niż przez 60 minut miesięcznie.

Pomiar osiągalności (dostępności) przed rozpoczęciem użytkowania (np. w ramach podejmowania decyzji o dopuszczeniu do produkcji) jest często wykonywany przy użyciu tych samych testów, które służą do pomiaru dojrzałości; testy są oparte na profilu operacyjnym oczekiwanego użytkowania przez dłuższy czas i wykonywane są w środowisku testowym jak najbardziej zbliżonym do środowiska operacyjnego. Osiągalność (dostępność) można zmierzyć jako:

Dostępność = MTTF / (MTTF + MTTR)

gdzie: 

  • MTTF (ang. Mean Time To Failure) to średni czas do wystąpienia awarii,
  • MTTR (ang. Mean Time To Repair) to średni czas do naprawy

Jeżeli system charakteryzuje się wysoką niezawodnością i posiada zdolność do odzyskiwania danych, wówczas w równaniu można zastąpić MTTR średnim czasem do odzyskania danych, jeżeli system potrzebuje pewnego czasu na odzyskanie danych po awarii.

Źródła:
http://edu.ittraining.pl/material/sylabus-istqb-poziomu-zaawansowanego-techniczny-analityk-testow-2021-v40-pl

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować