3 lata programu Dostępność Plus

3 lata programu Dostępność Plus
Po 3 latach funkcjonowania programu Dostępność Plus nadszedł czas na jego podsumowanie. A jest o czym mówić, bo zmian zaszło sporo.

Szacuje się, że liczba dotychczas złożonych wniosków w ramach konkursów z komponentem Dostępność Plus wyniosła aż 1088, a ich łączna wartość przekroczyła już kwotę 679 mln zł. Jest to mocny dowód na to, że polscy przedsiębiorcy wciąż ochoczo wykorzystują środki unijne z Funduszu Europejskiego do likwidowania barier, tworząc dzięki temu odpowiednie warunki do funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Czym jest Dostępność Plus?

Najprościej mówiąc, jest to program rządowy mający na celu ułatwienie osobom z różnego rodzaju trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) korzystania z otaczającego ich środowiska na zasadzie równości z innymi. Sama dostępność dotyczy co prawda wszystkich ludzi, ale najbardziej zauważana jest przez tych ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi również z braku pełnej sprawności. Mowa tu przede wszystkim o:

 • osobach na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osobach niewidomych i słabo widzących,
 • osobach głuchych i słabo słyszących,
 • osobach głuchoniewidomych,
 • osobach z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • osobach starszych i osłabionych chorobami,
 • kobietach w ciąży,
 • osobach z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osobach mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • osobach o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osobach z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Głównym celem programu Dostępność Plus jest więc usuwanie barier i zapewnianie dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w domach, szpitalach, szkołach, urzędach czy w przestrzeni publicznej miast. Dzięki takim zabiegom osoby np. z niepełnosprawnościami są w stanie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z osobami pełnosprawnymi. 

Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018 – 2025, a w ramach konkursów, realizowanych z funduszy unijnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod szyldem Dostępność Plus, znaleźć można projekty takie, jak: 

 • "Badania na rynek" (w którym można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, a nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi),
 • "Dostępność – szansą na rozwój" (którego zadaniem jest znalezienie operatorów, którzy zrealizują dla przedsiębiorców szkolenia z dostępności),
 • "Design dla przedsiębiorców" (gdzie celem jest dofinansowanie opracowania projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej zaspokajającej specjalne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji).

3 lata po wdrożeniu programu Polska bardziej dostępna

Mikołaj Różycki, zastępca PARP mówi: "W trakcie trzech lat realizacji programu uruchomiliśmy w PARP wszystkie przewidziane w nim konkursy. Dostępność Plus to program długoletni, dlatego działania te są jeszcze na różnym etapie realizacji. Część została już rozstrzygnięta i możemy obserwować wdrożone rozwiązania, część jest wciąż sprawdzana i oceniana, a ich realizacja odbędzie się w najbliższej przyszłości".

Pełną listę inicjatyw realizowanych w ramach rządowego programu możecie znaleźć tutaj.

Polska doceniona

Warto także wspomnieć, że program Dostępność Plus znalazł się na liście 160 najlepszych światowych praktyk w dziedzinie dostępności #ZeroCall22. Umieszczenie Polski na liście finalistów międzynarodowego konkursu skupionego na identyfikacji innowacyjnych praktyk i polityk z całego świata w dziedzinie zapewniania dostępności (tzw. SHORTLIST 2022 Projekt Zero) to nie lada wyczyn zwłaszcza, jeśli dodamy, że nasz projekt został wybrany spośród ponad 300 zgłoszeń nadesłanych z 86 krajów całego świata. Główne głosowanie w konkursie odbędzie się już we wrześniu, trzymamy więc kciuki i liczymy na dalsze docenienie polskiej inicjatywy w dziedzinie dostępności. 

Źródła:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/mapa-projektow-i-inicjatyw-programu-dostepnosc-plus/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/3-lata-programu-dostepnosc-plus-przedsiebiorcy-bardziej-dostepni/
https://zeroproject.org/shortlist2022/?fbclid=IwAR18ArbiKrnhAIhkP1pjwIwjqRjJv4g_CmG-VO-8m2ZnYhFIC4hycS09cXA
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf

To powinno Cię zainteresować