Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (GAAD, Global Accessibility Awareness Day)

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (GAAD, Global Accessibility Awareness Day)
Co roku, w trzeci czwartek maja obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności. Dostępność systemów informatycznych to dbałość o osoby z niepełnosprawnościami. Według raportu WebAIM 98,1% stron nie spełnia przynajmniej jednego założenia WCAG, a liczba defektów dostępności na stronę główną średnio to 60,9.

Szacuje się, że w Polsce mieszka około 5 mln osób z niepełnosprawnością, a na świecie jest to około miliarda ludzi. Osoby te nie zawsze mogą w pełni korzystać ze stron internetowych i infrastruktury, ponieważ bardzo często zdarza się, że jest ona dla nich niedostępna. Zbyt często zawężamy "nie-pełną-sprawność" tylko do widocznych, fizycznych i permanentnych uszkodzeń narządów wzroku czy ruchu. Dostępność to domena adresująca jednak również potrzeby osób starszych, rodziców z małymi dziećmi czy osób, które czasowo utraciły sprawność (np. osób ze złamaniami).
 
Celem GAAD jest popularyzacja idei dostępności oraz wskazanie kierunków zmian w tym obszarze, jakie umożliwia rozwój technologii, a stymuluje zapotrzebowanie społeczne. Promowanie dostępności jest w praktyce równoznaczne z promowaniem kultury społecznej, bazującej na świadomości potrzeb drugiego człowieka,  tworzenia otwartego dla wszystkich otoczenia bez barier oraz pogłębiania empatii w stosunku do osób, które wciąż zbyt często doświadczają różnych ograniczeń. Działania na rzecz dostępności to pogłębianie integracji społecznej, ale co równie ważne – podnoszenie jakości życia Polaków. Akty prawne jak "Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych" czy "ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" określają obowiązki Państwa wobec obywateli ze szczególnymi potrzebami. Zawierają również katalog zadań w zakresie dostępności, jakie stoją przed administracją rządową, samorządami terytorialnymi czy instytucjami świadczącymi usługi społeczne.
 
Dostępność w obszarze IT to dostępne strony internetowe i aplikacje, dostosowane do potrzeb osób niedosłyszących, niedowidzących i obciążonych wieloma innymi niepełnosprawnościami. Dostępne strony to takie, które łatwo obsłużyć osobom starszym, posiadającym słabsze łącze lub korzystającym z urządzeń mobilnych (tablet, telefon). 

Jednym ze sposobów likwidacji barier komunikacyjnych jest wdrożenie standardu WCAG, który dotyczy rozwiązań cyfrowych.
 
Najczęstszymi problemami w tym obszarze są:

  • brak odpowiedniego kontrastu, przez co osoby niedowidzące mają problem z przeczytaniem treści,
  • brak tekstów alternatywnych przy zdjęciach i grafikach, co sprawia że osoby niewidome i niedowidzące nie będą w stanie ich odczytać,
  • brak napisów i audiodeskrypcji przy filmach,
  • brak możliwości nawigacji przy pomocy klawiatury,
  • strona internetowa przystosowana wyłącznie do nowszych wersji przeglądarek, przez co osoby korzystające ze starego komputera i starszych wersji przeglądarek nie są w stanie prawidłowo wyświetlić strony,
  • rozbudowany serwis internetowy, po którym trudno poruszać się osobom, które słabiej korzystają z komputera, np. osobom starszym.

 Wspomniany raport tak ocenia rozkład defektów na stronach.

swiatowy-dzien-wiedzy-o-dostepnosc-2.jpg
Wymienione bariery to tylko jeden z wielu aspektów związanych z dostępnością, o których warto pamiętać. 

Źródła:
https://accessibility.day
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/dzis-swiatowy-dzien-wiedzy-na-temat-dostepnosci/
https://www.gov.pl/web/finanse/swiatowy-dzien-wiedzy-o-dostepnosci-2021

To powinno Cię zainteresować