#techniki-testowania

Rajd w testowaniu eksploracyjnym

4182
Ważną techniką i strategią testów jest definiowanie tzw. rajdów (ang. tours)*. Polegają one na definiowaniu celów do osiągnięcia oraz metody osiągnięcia tych celów.

Techniki testowania w projektach zwinnych

1903
Jakie techniki testowania należy stosować dla systemów, o różnej krytyczności i dla funkcji, o różnych poziomach ryzyka? Z odpowiedzią przychodzi nowy sylabus ISTQB Agile Technical Tester (ATT).

Testowanie bezpieczeństwa. Teoria

2159
Weryfikacja bezpieczeństwa jest ważnym i bardzo szerokim pojęciem w procesie sprawdzania jakości oprogramowania.

Techniki testowania 2.0

4978
Obecna klasyfikacja technik testowania jest tak niezrozumiała, że wymaga kompletnego przebudowania. Oto propozycja zmian.

Testowanie CRUD

9176
CRUD to czarnoskrzynkowa technika projektowania testów związana z przetwarzaniem danych. Polega na tworzeniu przypadków testowych na podstawie śledzenia cyklu życia danych w systemie.