#techniki-testowania

Techniki testowania w projektach zwinnych

1388
Jakie techniki testowania należy stosować dla systemów, o różnej krytyczności i dla funkcji, o różnych poziomach ryzyka? Z odpowiedzią przychodzi nowy sylabus ISTQB Agile Technical Tester (ATT).

Testowanie bezpieczeństwa. Teoria

1185
Weryfikacja bezpieczeństwa jest ważnym i bardzo szerokim pojęciem w procesie sprawdzania jakości oprogramowania.

Techniki testowania 2.0

3957
Obecna klasyfikacja technik testowania jest tak niezrozumiała, że wymaga kompletnego przebudowania. Oto propozycja zmian.

Testowanie CRUD

8465
CRUD to czarnoskrzynkowa technika projektowania testów związana z przetwarzaniem danych. Polega na tworzeniu przypadków testowych na podstawie śledzenia cyklu życia danych w systemie.