Techniki testowania w projektach zwinnych

Techniki testowania w projektach zwinnych
Jakie techniki testowania należy stosować dla systemów, o różnej krytyczności i dla funkcji, o różnych poziomach ryzyka? Z odpowiedzią przychodzi nowy sylabus ISTQB Agile Technical Tester (ATT).

Nowa certyfikacja ISTQB odnosi się do roli technicznego testera w projektach zwinnych. 
Sylabus można znaleźć na stronie ISTQB®.
 
Wyróżnia on trzy podstawowe techniki testowania:

  • automatyzację testów,
  • testowanie eksploracyjne,
  • testowanie czasrnoskrzynkowe.

Oraz trzy poziomy ryzyka dla funkcji:

  • high – wysokie,
  • medium – średnie,
  • low – niskie.

Dla systemów krytycznych, pod względem bezpieczeństwa, rekomendacje dla technik kształtują się następująco:

istqb-techniczny-zwinny-tester

Legenda
++   silnie rekomendowane
+     rekomendowane
o     neutralne
-      nierekomendowane
--     niedozwolone
 
Widzimy więc, że czym większe ryzyko danego systemu oraz jego funkcji, to rekomendowane są techniki bardziej sformalizowane oraz automatyzacja.
 
Dla systemów, które nie są krytyczne pod względem bezpieczeństwa, rekomendacje dla technik wyglądają znacznie inaczej, włącznie z tym, że praktycznie wszędzie rekomendowane są techniki eksploracyjne:

 

istqb-techniczny-zwinny-tester

Odradza się natomiast, w funkcjach o niskiej krytyczności, testowania automatycznego oraz technik sformalizowanych. Oczywiście jest to jedynie rekomendacja, która musi być dopasowana do specyfiki własnego projektu.
 
 

To powinno Cię zainteresować