ISTQB - międzynarodowy raport praktyk testowania oprogramowania 2015-2016

ISTQB - międzynarodowy raport praktyk testowania oprogramowania 2015-2016
Pojawienie się raportu ISTQB, którego głównym celem nie jest badanie certyfikacji, a właśnie praktyki testowania jest czymś nieoczkiwanym. Warto więc sięgnąć po dokument, bo pokazuje nową twarz tej organizacji.
 

International Software Testing Qualifications Board znana jest na świecie przede wszystkim z certyfikacji testerskiej. Organizacja opublikowała właśnie wyniki badania praktyk testowania, które przeprowadzane było na całym świecie i objęło ponad 3200 respondentów z 89 krajów. "Misją ISTQB jako organizacji non-profit jest pogłębianie zrozumienia dla zawodu testowania oprogramowania, dlatego też regularnie prowadzi ankiety w celu oceny trendów w branży testowania" - powiedział Gualtiero Bazzana, przewodniczący ISTQB®.

Badanie obejmuje kilka tematów, począwszy od aspektów organizacyjnych i budżetowych, poprzez techniki / procesy / narzędzia, po umiejętności i kompetencje w ramach testowania oprogramowania.

Najważniejsze informacje wynikające z badania:

 • Budżety na testowanie już są duże i ciągle rosną.
 • Metodyki Agile stają się coraz bardziej popularne.
 • Podział obowiązków zamiast specjalizacji stał się obowiązującą praktyką.
 • Szkolenia i certyfikacja kompetencji stały się kluczowymi czynnikami w poprawie umiejętności testerskich.
 • Automatyzacja testów stała się bardzo powszechna na rynku.
 • Testy wydajności, użyteczności oraz bezpieczeństwa zyskują na zainteresowaniu.

 

"To ekscytujący czas w branży testerskiej i dane z badań pomogą w ewolucji ISTQB® tak, by zapewnić rozwój i utrzymanie programów nauczania, które odzwierciedlać mają zmiany praktyk testerskich i wymagań na rynku" - powiedział Koray Ytmen, członek zespołu.

ISTQB® to organizacja, której działania opierają się na pracy wolontariuszy - ekspertów testowania oprogramowania na całym świecie.

 

Cały raport można pobrać ze stron ISTQB >>

 

Od redakcji

Większość wyników badania potwierdza obecny stan wiedzy na temat testowania oprogramowania na świecie. W każdym takim raporcie jest jednak kilka elementów, które warto podkreślić.

 1. Zgodnie z badaniem większość testerów raportuje różnego sortu managerom i jednocześnie blisko 70% organizacji ma u siebie różne formy metodyk zwinnych, gdzie raportuje się bezpośrednio zespołowi.
 2. W 42% organizacji budżet na testowanie to około 11-25% budżetu na IT lub wytwarzanie oprogramowania, a w 26,9% organizacji to nawet do 40%. Potwierdza to, że średni budżet na testowanie to około 20-25% kosztów projektu.
 3. 60% organizacji przewiduje wzrost środków na testowanie w najbliższych 12-stu miesiącach.
 4. 32% organizacji automatyzuje nie więcej niż w 20% swoje testy, a 28% nie automatyzuje wcale.
 5. Raport pokazuje (od strony 24) główne cele testowania oprogramowania, główne kryteria zakończenia testów, najczęstsze techniki (3 pierwsze bazują na doświadczeniu użytkowników i testerów!).

 

 

 

To powinno Cię zainteresować