Konferencja SPI

Konferencja SPI
Już po raz drugi w Europie, powtarzając sukces z poprzedniego roku, KUGLER MAAG CIE organizuje konferencję, poświęconą różnym aspektom doskonalenia procesu tworzenia oprogramowania w organizacjach. W tym roku, konferencja odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada w Budapeszcie, na Węgrzech.

W ubiegłym roku, w konferencji CEE-SPI wzięło udział ponad 90 uczestników z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Bułgarii, Rumunii oraz Rosji), reprezentujących sektor finansów, IT, telekomunikację oraz branżę motoryzacyjną. Podczas konferencji, prelegenci dzielili się swoimi praktycznymi doświadczeniami w pracy nad ulepszaniem procesów wytwórczych w swoich firmach. Wystąpili przedstawiciele zarówno dużych, wielonarodowościowych organizacji, takich jak Motorola, Siemens, oraz małych i średnich przedsiębiorstw.


Po raz kolejny, Konferencja CEE-SPI 2008 stwarza okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń firm z całej Europy, w tym Bułgarii, Niemiec, Węgier, Polski, Rumuni, Rosji i Turcji; działających w sektorach: IT, motoryzacji, telekomunikacji oraz bankowości. Podczas konferencji będziemy gościć między innymi takie firmy jak: Hewlett Packard, Motorola, Sabre Holdings, czy Thyssen Krupp Presta.


Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat dwóch palących tematów w dziedzinie inżynierii oprogramowania: „Agile Software Development i CMMI®: komplementarność, czy sprzeczność?” oraz „Doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania w środowisku wielu modeli”


Wysoki poziom wykształcenia inżynierów z Europy Centralnej i Wschodniej, spowodował w ostatnich latach wzrost wielu inwestycji firm zagranicznych w naszym regionie. Niemniej jednak dobrze wykwalifikowani developerzy, to tylko jeden z wielu, czynników, mających wpływ na sukces projektów informatycznych w Europie. Nie możemy zapominać o procesach wytwórczych, a w szczególności to, na jakim poziomie dojrzałości się znajdują.


Konferencja stanowi doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń na temat różnych aspektów, związanych z poprawą wydolności procesów wytwórczych w organizacjach zwiększając jednocześnie świadomość w zakresie potrzeby posiadania dojrzałych procesów, jako elementu przewagi konkurencyjnej w regionie.


Jak zauważa Christophe Debou, Przewodniczący oraz Dyrektor Działu CEE w Kugler Maag CIE - „Doskonalenie procesów tworzenia oprogramowania nabiera coraz większego znaczenia w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, głównie ze względu na chęć pozostania konkurencyjnym względem firm z Chin, czy Indii. W ogromnej większości przypadków, duże firmy zagraniczne, decydując się na outsourcing swoich usług, wybierają przede wszystkim te firmy, które legitymują się posiadaniem określonego poziomu zaawansowania swoich procesów wytwórczych, potwierdzonego stosownym certyfikatem (np. CMMI®, SPICE). W konsekwencji coraz więcej firm decyduje się na implementacje różnego rodzaju inicjatyw, związanych z doskonaleniem procesów wytwórczych w ich firmach. Dlatego spodziewamy się wzrostu liczby uczestników na Konferencji CEE-SPI w tym roku”.


 

Więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji po linkiem:

http://www.cee-spi.com/

To powinno Cię zainteresować