Modele wytwarzania oprogramowania w Polsce. Ankieta.

Modele wytwarzania oprogramowania w Polsce. Ankieta.
W Polsce mamy niewielką wiedzę na temat tego, jak i przy pomocy jakich metod wytwarza się u nas oprogramowania. Chcielibyśmy tę świadomość podnieść i przy okazji poszukać praktyk, które efektywnie wpływają na szybszą produkcję oprogramowania o lepszej jakości.

Radek Smilgin z testerzy.pl oraz Rafał Stańczak z bloga ScrumDo.pl stworzyli ankietę, która pozwoli dowiedzieć się jak w Polsce powstaje software.  

Ankieta powinna zająć maksymalnie 10 minut i składa się z trzech sekcji. W pierwszej sekcji autorzy chcą dowiedzieć więcej o Twojej roli, doświadczeniu oraz o projekcie, w jakim pracujesz. W drugiej pytają o model wytwarzania oprogramowania, efektywność jego wykorzystania i jego skuteczność. Jest to plan minimum na ankietę. Ostatnie pytanie drugiej sekcji jest opcjonalne i dotyczy praktyk, jakie w danym modelu realizujesz. Trzecia część ankiety (opcjonalna) to pytania o motywację do posługiwania się modelem oraz Twoją ocenę praktyk.

Do tej pory nikt nie przeprowadził całościowego i kompleksowego badania używanych modeli i praktyk wytwórczych w Polsce. Po rynku przetaczają się echa, że zainteresowanie modelami kaskadowymi jak Waterfall i model V spada na rzecz Scruma i innych modeli zwinnych. Dodatkowo coraz częściej odchodzi się od definiowania modeli i mówi się o pewnej kulturze pracy jak DevOps, której głównym celem jest szybkie dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania. Przestaje się wskazywać, jakie techniki i metody powinny być stosowane na rzecz posługiwania się tym, co po prostu działa w naszym kontekście. Również konferencje i publikacje poświęca się w większości podejściu zwinnemu. Za granicą, w badaniach ankietowych prowadzonych przez organizacje promujące Scruma, wyniki pokazują na nawet 90% (!) penetrację rynku przez ten model. Czy tak samo jest i w Polsce? Autorzy ankiety zakładają, że do uzyskania reprezentatywnej próbki oraz wartościowych wyników potrzeba około 300 sumiennie wypełnionych ankiet. Każda dodatkowa da nam pełniejszy obraz modeli wytwarzania oprogramowania w Polsce.

W imieniu autorów zachęcamy do odpowiedzi na pytania i dziękujemy za pomoc. Wyniki ankiet zostaną opublikowane w ogólnodostępnych źródłach.

Wypełnij ankietę >>

 

Od redakcji

Badanie się zakończyło, a wyniki możecie znaleźć w publikacji Scrum is the new waterfall

To powinno Cię zainteresować