MSW nie chce być jak PKW

MSW nie chce być jak PKW
Rozwiązaniem wszystkich problemów jest... opóźnienie wydania oprogramowania. Po raz kolejny.
 

Komunikat oficjalny (bez komentarza):

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług rejestru stanu cywilnego, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych o dwa miesiące.

W MSW funkcjonuje zespół wdrożeniowy, który na bieżąco monitoruje stan przygotowania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, w tym w szczególności nadzoruje proces technicznego testowania systemu. Wdrożenie nowego Systemu Rejestrów Państwowych to proces bardzo złożony i skomplikowany. MSW otrzymywało systematycznie z urzędów stanu cywilnego informacje, które były na bieżąco analizowane i weryfikowane. MSW wzięło również pod uwagę liczne prośby i sugestie zgłaszane przez samorządowców na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby przesunąć okres wejścia w życie nowych przepisów. Istotne jest także właściwe przygotowanie wszystkich a zwłaszcza, nowych władz samorządowych, do realizacji tego procesu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zweryfikowało stan Systemu Rejestrów Państwowych. Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obarczone jest dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy. Miały one zweryfikować poprawność funkcjonowania nowych aplikacji. Ministerstwo chciało mieć pewność, że w ich działaniu nie pojawią się nieprawidłowości, które zakłóciłyby płynną obsługę mieszkańców. Uważamy bowiem, że w centrum tego procesu pozostaje obywatel.

W związku z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu o dwa miesiące terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.

Stosowane prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW. Zmiany przewidziane w tych ustawach wejdą w życie 1 marca 2015.

Natomiast ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory. Bowiem mimo wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji (6 miesięcy).

W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że po 1 stycznia 2015 roku obywatele zostaną obsłużeni na dotychczasowych zasadach.

Małgorzata Woźniak

Rzecznik Prasowy MSW"

LINK

 

Dowiedz się więcej.

Czym jest Źródło 2 ? >>

 

To powinno Cię zainteresować