Testerzy 2009

Testerzy 2009
Jak wyglądać będzie rok 2009 dla testerów i testerzy.pl?

Testerzy i rynek pracy

Nie należy podejmować pochopnych decyzji o zmianie pracodawcy. Jeśli nie jesteśmy do tego zmuszeni lepiej kurczowo trzymać się obecnej posady. W ciężkich czasach lepiej radzą sobie duże firmy więc jeśli już zmieniać to tylko do firm o większym zatrudnieniu.

Rok 2009 będzie na pewno atakował hasłem "kryzys". Szczególnie jeśli pracuje się dla firmy amerykańskiej lub zachodnioeuropejskiej szczególnie często pojawią się hasła oszczędności i redukcji. Firmy te jednak mogą dostawać subsydia rządowe i pomoc finansową, co pomoże im przetrwać najtrudniejszy okres.

Ci, którzy pracują w dużych firmach outsourcingowych, oferujących usługi informatyczne mogą mieć złoty czas. Projekty informatyczne muszą być kontynuowane. Kiedy redukuje się wewnętrzne działy testerskie szuka się zewnętrznych firm. Ciężko tu konkurować z firmami z Azji w tym z Indiami, ale mamy w Europie kilka szybko rozwijających się potęg informatycznych, dla których nie zabraknie zleceń.

Jak mają się polskie firmy? Bezpieczny czas będą mieli Ci, którzy pracują dla instytucji państwowych. Ci nie mają się o co martwić. Budżety planowane są na lata.Ci, którzy wygrali wieloletnie przetargi dla ZUS lub NBP mogą spać bezpiecznie.

Warto również zwrócić uwagę na firmy, które realizują projekty unijne. W tym roku rusza "Innowacyjna Gospodarka" i szykuje się duży napływ gotówki na rynek informatyczny. Wszelkiego rodzaju start-upy wykorzystają zapewne pieniądze z Programu "Kapitał Ludzki". Pieniądze są gwarantowane i pozwolą przetrwać spokojnie przynajmniej jeden rok na rynku.

Testerzy i szkolenia

Czas kryzysu na rynku to czas szkoleń. W ciężkich czasach firmy posiadające zasoby finansowe dostarczą więcej szkoleń aby przygotować się na dobry czas wzrostu gospodarczego. Testerzy mogą się spodziewać czegoś i dla siebie. Będą jednak przeważać szkolenia generujące mniejsze obciążenia. Takie jak e-learningi czy szkolenia online. Niestety, część firm zaproponuje swoim pracownikom jedynie samodzielne kształcenie poprzez książki lub zasoby internetowe. Może się również okazać, że testerzy zostaną skierowani na szkolenia z programowania. Na trudnym rynku pracy przyda się na pewno szerszy wachlarz umiejętności niż dotychczas.

Testerzy i nowe metody

Jeśli jakaś metoda ma się sprawdzić w ciężkich czasach to będzie to na pewno Agile Scrum. Oszczędności, ograniczenia w zasobach, większa precyzja dostawy wymusi metodyki miękkie dostarczające produkt, w krótkim czasie. Testerzy zostaną zmuszeni do pisania kodu. Nie wystarczą już proste skrypty, trzeba pomyśleć o poważnym programowaniu obiektowym.

Testerzy i narzędzia

W tym obszarze spodziewana jest stagnacja. Nikt nie pozwoli sobie na niepewnym gruncie zainwestować w drogie licencje. Do łask wróci MS Office Excel i narzędzia open source.

testerzy.pl

Rok 2009 dla testerów ze znaczkiem ".pl" będzie rokiem przełomowym. Naszym celem jest podniesienie jakości portalu, jakości usługi i jakości szkoleń.

Zaoferujemy więcej:

  • artykuły mają być jeszcze bardziej "testerskie"
  • pojawią się zupełnie nowe usługi testerskie
  • rozwiniemy ofertę szkoleń online
  • wdrożymy metody sprawdzone w szkoleniach miękkich do szkoleń technicznych
  • pojawią się całościowe programy rekrutacyjne połączone z szkoleniami przyszłych pracowników
  • pokażemy więcej narzędzi automatyzacji
  • grupę testerzy.pl zasilą nowe osoby z niszowymi umiejętnościami testerskimi, aby zaproponować wiedzę dostępną dla nielicznych
  • mało?

Obserwuj jak zmieniamy się w 2009 i oczekuj więcej. 

 

7562

To powinno Cię zainteresować