Testowanie: Konferencje 2008

Testowanie: Konferencje 2008
Rozpoczęły się wakacje, ale warto pamiętać o planowanych na jesień konferencjach i spotkaniach testerskich. Październik w tym roku będzie wyjątkowo zajęty:testwarez 2 pod świetnym hasłem "testerzy testerom",AQction 2008 dedykowany zgodności oprogramowania z prawem,XXIV jesienne spotkania PTI, gdzie testowanie jest jednym z tematów.Na wszystkie z tych imprez serdecznie zapraszamy.

 TESTWAREZ 2

CEL
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz publiczny dyskurs dotyczący testowania oprogramowania. Chcielibyśmy, żeby tematy konferencji obracały się wokół praktyki testowania, jego organizacji, przygotowania oraz wykonania. Daliśmy temu wyraz poprzez wybranie tematów konferencji zgodnych z sylabusem certyfikatu ISTQB Advanced.

KIEDY I GDZIE
Koniec października 2008 w jednej z polskich metropolii.

DLA KOGO
Konferencja jest skierowana do praktyków testerów oraz kierowników testów, do ludzi na co dzień zaangażowanych w problematykę testowania. Dla testerów początkujących, którzy chcą poznać sprawdzone metody oraz dla tych bardziej doświadczonych, którzy chcieliby poznać sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami.
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnianiu jakości  gwarantując uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.

Podstawowym założeniem konferencji jest jej mocny wymiar praktyczny - konferencja ma być prowadzona pod hasłem "testerzy testerom".

TEMATYKA w podziale na zagadnienia:
Certyfikacja testerów
Podstawowe aspekty testowania
Proces testowania
Zarządzanie testowaniem
Techniki testowania
Testowanie właściwości oprogramowania
Przeglądy
Zarządzanie incydentami
Standardy i proces usprawniania testowania
Narzędzia testowe i automatyzacja
Zespół testowy

 

AQCtion 2008

Konferencja Oprogramowanie zgodne z prawem AQCtion! odbędzie się 9-10 października 2008 roku, w Poznaniu, i będzie - zgodnie ze swoją nazwą - poświęcona zagadnieniom dotyczącym zgodności oprogramowania z obowiązującym prawodawstwem.

Konferencja przeznaczona będzie w pierwszym rzędzie dla producentów i dla odbiorców oprogramowania księgowego, finansowego oraz innych typów oprogramowania, dla którego zgodność z obowiązującym - często zmiennym stanem prawnym, jest szczególnie istotnym aspektem funkcjonalności.

Konferecja zajmie się zarówno zagadnieniami formalno-prawnymi, jak i technicznymi - produkcji, zapewniania jakości, certyfikacji oraz wdrożeń tego typu oprogramowania.

 

 XXIV jesienne spotkania PTI

 

 Kiedy i gdzie: 21-23 października 2008, Wisła, Hotel Gołębiewski 

 Cel: przekazanie informacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających:

    * osiąganie przewagi biznesowej przy pomocy narzędzi informatycznych,

    * sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą informatyczną w organizacjach,

    * podniesienie efektywności firmy przy zastosowaniu środków informatyki,

    * lepszą komunikację z informatykami, zarówno ich rozumienie, jak wydawanie poleceń, które będą lepiej wykonane,

    * zrozumienie możliwych zastosowań współczesnych technik i rozwiązań informatycznych,

    * a zwłaszcza skorzystanie z doświadczeń i ich wymiana z innymi osobami na podobnych stanowiskach.


Dla kogo:

    * dyrektorzy ds. informatyki (CIO),
    * kierownicy zespołów i właściciele procesów,
    * szefowie firm i kierownicy projektów,
    * członkowie zarządów i dyrektorzy nadzorujący infrastrukturę informatyczną w firmie,
    * reprezentanci głównych użytkowników informatyki w firmach korzystający z infrastruktury,
    * pracownicy i klienci działów HR,
    * informatycy.

 

Tematyka (pożądana, choć niewyłączna):

    * megatrendy technologiczne – otwarte standardy, Vista, Web 2.0, Always connected, standardy ważne dla rozwoju branży,

    * światowa informatyka w Polsce – konsekwencje dla rynku pracy i pozycji Polski w świecie oraz dla polskich odbiorców,

    * aspekty „miękkie” w zarządzaniu – psychologia i socjologia zespołu z udziałem informatyków, techniki zarządzania i komunikacji, wydobywanie kreatywności w pracy zespołowej,

    * innowacyjność – VII program ramowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, transfer wiedzy między nauką a przemysłem,

    * aspekty prawne – zamówienia publiczne, zgodność z regulacjami międzynarodowymi, DRM/własność intelektualna, open source,

    * internet obywatelski – informatyka obywatelska. Duże systemy w administracji, ich aspekty społeczne, ergonomiczne, prawne. Internet jako narzędzie realizacji demokracji obywatelskiej, inicjatywy pozarządowe i międzynarodowe; plan Informatyzacji państwa i jego konsekwencje dla obywateli,

    * edukacja dla społeczeństwa informacyjnego – programy nauczania w szkołach i uczelniach, systemy certyfikacji (ECDL, EUCIP, certyfikaty firmowe), znoszenie podziału cyfrowego,

    * socjologia i ekonomika rynku IT w Polsce – fuzje i przejęcia, nowi gracze na rynku, fundusze inwestycyjne,

    * aspekty wykorzystania środków informatyki – bezpieczeństwo, organizacja infrastruktury, nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne,

    * inne, ważne tematy okołoinformatyczne, mogące zainteresować słuchaczy o profilu określonym powyżej.

To powinno Cię zainteresować