Analiza Wymagań - FURPS

Zbieranie wymagań jest pierwszym krokiem do właściwego testowania. Czynność ta jest wspierana przez metodę klasyfikacji FURPS. Angielski akronim rozszyfrowujemy następująco:

  • Functionality- funkcjonalność w rozumieniu zestawu funkcji uwzględniająca również bezpieczeństwo (ang. security)
  • Usability - użyteczność jako zestaw wizualnych aspektów oprogramowania
  • Reliability - niezawodność, będąca mierzona np. częstością występowania błędów
  • Performance - wydajność aplikacji określana również jako czas odpowiedzi lub użycie zasobów
  • Supportability - nie dająca się łatwo przetłumaczyć "wspieralność" uwzględniająca zdolność aplikacji do instalacji na różnych platformach, łatwość testowania itd.

Zgodnie z metodologią testowania w FURPS możemy wyróżnić wymagania funkcjonalne ukryte za pierwszą literką (F) oraz niefunkcjonalne (URPS).

Istnieją różne wersje FURPS, które są modyfikacjami związanymi ze specyfiką pracy w danej firmie. Zazwyczaj oznacza się je jako FURPS+.

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

22 lutego - Gdańsk


23-25 lutego - Kraków


25-26 lutego - Wrocław

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie