Analiza Wymagań - FURPS

Analiza Wymagań - FURPS
Zbieranie wymagań jest pierwszym krokiem do właściwego testowania. Czynność ta jest wspierana przez metodę klasyfikacji FURPS.

Angielski akronim rozszyfrowujemy następująco:

  • Functionality- funkcjonalność w rozumieniu zestawu funkcji, uwzględniająca również bezpieczeństwo (ang. security)
  • Usability - użyteczność jako zestaw wizualnych aspektów oprogramowania
  • Reliability - niezawodność, która jest mierzona np. częstotliwością występowania błędów
  • Performance - wydajność aplikacji określana również jako czas odpowiedzi lub użycie zasobów
  • Supportability - nie dająca się łatwo przetłumaczyć "wspieralność" uwzględniająca zdolność aplikacji do instalacji na różnych platformach, łatwość testowania itd. 

Zgodnie z metodologią testowania, w FURPS możemy wyróżnić wymagania funkcjonalne ukryte za pierwszą literką (F) oraz niefunkcjonalne (URPS).

Istnieją różne wersje FURPS, które są modyfikacjami związanymi ze specyfiką pracy w danej firmie. Zazwyczaj oznacza się je jako FURPS+.

To powinno Cię zainteresować