Analiza Wymagań - FURPS

Analiza Wymagań - FURPS
Zbieranie wymagań jest pierwszym krokiem do właściwego testowania. Czynność ta jest wspierana przez metodę klasyfikacji FURPS. Angielski akronim rozszyfrowujemy następująco:Functionality- funkcjonalność w rozumieniu zestawu funkcji uwzględniająca również bezpieczeństwo (ang. security)Usability - użyteczność jako zestaw wizualnych aspektów oprogramowaniaReliability - niezawodność, będąca mierzona np. częstością występowania błędówPerformance - wydajność aplikacji określana również jako czas odpowiedzi lub użycie zasobówSupportability - nie dająca się łatwo przetłumaczyć "wspieralność" uwzględniająca zdolność aplikacji do instalacji na różnych platformach, łatwość testowania itd.

Zgodnie z metodologią testowania w FURPS możemy wyróżnić wymagania funkcjonalne ukryte za pierwszą literką (F) oraz niefunkcjonalne (URPS).

Istnieją różne wersje FURPS, które są modyfikacjami związanymi ze specyfiką pracy w danej firmie. Zazwyczaj oznacza się je jako FURPS+.

28938

To powinno Cię zainteresować