Listy kontrolne w zarządzaniu testowaniem

 

Każdy lider testów zarządzający projektem testowym może skorzystać z krótkiej listy kontrolnej.

Kolejność występowania działań może być różna w zależności od typu produktu i ram projektowych:

 • zdefiniowanie strategii testów
 • zdefiniowanie zakresu testów
 • zdefiniowanie i wdrożenie działań testowych
 • wdrożenie / określenie procesu testowego
 • identyfikacja i analiza ryzyk
 • określenie i wdrożenie metryk i pomiarów dla produktu i dla projektu
 • estymowanie testów
 • zarządzanie testowaniem i testerami
 • planowanie działań dla danej wersji oprogramowania
 • realizacja strategii testowej
 • raportowanie w odniesieniu do metryk testowych.

 

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

5-8 marzec - Gdańsk

Zawód Tester


8-9 marzec - Katowice

Selenium WebDriver dla początkujących


12-13 marzec - Kraków

TestComplete od podstaw

Partnerzy

Narzędzia testerskie