ISO 29119 w nowej wersji

ISO 29119 w nowej wersji
ISO postanowiło odświeżyć cztery z pięciu części opublikowanego w 2013 roku standardu testowania oprogramowania ISO/IEC/IEEE 29119. Prezentujemy Wam zakres zmian.

8+ lat to już wystarczająco długi czas w IT, aby standard zdążył się zestarzeć. Zaktualizowanie go jest więc konieczne, aby utrzymać jego aktualność. Największej zmianie uległ słownik, który stanowi jeden z rozdziałów każdej z części. Zmiana oraz dodanie nowego słownictwa to również wiele aktualizacji w treści normy, a także ich uspójnienie. Drugą ze zmian jest eliminacja warunków testowych.
 
Jeśli chcesz poznać pierwotną zawartość standardów zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na ten temat:

 Oto odświeżone części standardu oraz zakres zmian:

Część 1. Ogólny koncept

ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022(en) 
Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts

Co się zmieniło?

 • Usunięto terminy i ich definicje, które nie zostały uwzględnione w nowej wersji standardu. Doprowadziło to do zmiany nazwy tej części z "Pojęcia i definicje" na "Pojęcia ogólne".
 • Zakres pojęć związanych z testowaniem został zawężony i uporządkowany.
 • Usunięto koncepcję podprocesów testowych ze względu na jej złożoność i zastąpiono ją dodatkowym opisem instancjonowania procesów testowych.
 • Wyjaśniono oczekiwaną zawartość strategii testowej.
 • Opisano uproszczony proces projektowania testów, w którym tworzenie przypadków testowych opiera się obecnie na modelach testowych, a nie na warunkach testowych.
 • Zakres metryk i miar został przeniesiony z załącznika do głównej części dokumentu.
 • Usunięto załącznik wyjaśniający, jak testowanie wpisuje się w różne modele cyklu życia.
 • Dodano nowy załącznik zawierający przykłady, w jaki sposób systemy z różnych obszarów są łączone z charakterystykami i podejściami do testowania.
Część 2. Proces testowy

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021(en)
Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes

Co się zmieniło?

 • Zaktualizowano definicję procesu projektowania i implementacji testów (8.2). W pierwszym wydaniu proces ten opierał się na wykorzystaniu warunków testowych. Informacja zwrotna ze stosowania normy mówiły o problemie ze zrozumieniem przez czytelników "warunków testów" i ich wykorzystania do tworzenia przypadków testowych. W drugim wydaniu zastąpiono "warunki testowania" "modelami testowymi" [red. zmianę tą opiszemy w osobnym artykule].
Część 3. Dokumentacja testowa

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021(en)
Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation

Co się zmieniło?

 • Zmiana określenia warunków testowych wpłynęła również na tę część. 
Część 4. Techniki Testowania

ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021(en)
Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques

Co się zmieniło?

 • Techniki testowania w tej części zdefiniowane są przy użyciu nowego procesu projektowania i implementacji testów z normy ISO/IEC/IEEE 29119-2. W pierwszej wersji proces ten był oparty na wykorzystaniu warunków testowania. 

Opublikowana w 2016 roku część 5 opisująca testowanie oparte na słowach kluczowych nie została zaktualizowana - (ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016(en) Software and systems engineering — Software testing — Part 5: Keyword-Driven Testing.

Źródła:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29119:-1:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29119:-2:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29119:-3:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29119:-4:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29119:-5:ed-1:v1:en

To powinno Cię zainteresować