ISO/IEC/IEEE 29119-4: Test Techniques - czwarta część normy testowania oprogramowania

ISO/IEC/IEEE 29119-4: Test Techniques -  czwarta część normy testowania oprogramowania
Część czwarta normy testowania oprogramowania ISO/IEC/IEEE 29119-4 przynosi szczegółowy opis technik projektowania testów.

 

Techniki opisane w standardzie bazują na najbardziej rozpowszechnionym (choć nigdy nie wydanym) standardzie BS - 7925 -2 i zawiera wszystkie opisane w nim techniki.

 

W normie znajdziemy następujące techniki:


Specification-Based Testing Techniques:
    - Equivalence Partitioning
    - Classification Tree Method
    - Boundary Value Analysis
    - State Transition Testing
    - Decision Table Testing
    - Cause-Effect Graphing
    - Syntax Testing
    - Combinatorial Test Techniques, including:
            -> All Combinations
            -> Pairwise Testing
            -> Each Choice Testing
            -> Base Choice Testing
    - Scenario Testing (including Use Case Testing)
    - Random Testing

Structure-Based Testing Techniques:
    - Statement Testing
    - Branch Testing
    - Decision Testing
    - Condition Testing, including:
            -> Branch Condition Testing
            -> Branch Condition Combination Testing
            -> Modified Condition Decision Condition (MCDC) Testing
    - Data Flow Testing, including:
            -> All definitions
            -> All-c-uses
            -> All-p-uses
            -> all-uses
            -> all-du-paths
Experience-Based Testing Techniques:
    - Error Guessing

 

Dodatkowo norma próbuje aplikować techniki do atrybutów jakości oprogramowania:


    Accessibility Testing
    Backup/Recovery Testing
    Compatibility Testing
    Conversion Testing
    Disaster Recovery Testing
    Functional Testing
    Installability Testing
    Interoperability Testing
    Localization Testing
    Maintainability Testing
    Performance-Related Testing (e.g. Load Testing, Stress Testing and Endurance Testing)
    Portability Testing
    Procedure Testing
    Reliability Testing
    Security Testing
    Stability Testing
    Usability Testing.

 

Poniższy diagram pokazuje mapowanie technik na testowanie w zależności od przyjętej strategii.

 

Techniki testowania oprogramowania z podziałem na testy

 

 

Za softwaretestingstandard.org 

 

 
SPRAWDŹ TAKŻE
ISO/IEC/IEEE 29119-1: Concepts & Definitions - pierwsza część normy testowania oprogramowania 
ISO/IEC/IEEE 29119-2: Test Processes - druga część normy testowania oprogramowania 
ISO/IEC/IEEE 29119-3: Test Documentation - trzecia część normy testowania oprogramowania 

 

To powinno Cię zainteresować