ITCQF. Raport rynku pracy techwriterów

ITCQF. Raport rynku pracy techwriterów
ITCQF opublikowało raport dotyczący rynku pracy techwriterów. Na tle pozostałych  krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska wypada bardzo dobrze.

Techwriting to dość szybko rozwijający się zawód w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a czasy, w których koncentrował się on wyłącznie na przemyśle ciężkim już dawno minęły. Obecnie umiejętności pisania technicznego stają się niezbędne w świecie IT, a co za tym idzie, zawód ten jest teraz wybierany o wiele częściej. 

Przygotowany przez ITCQF raport skupia się na rynku pracy techwriterów w Europie Centralnej i Wschodniej. Jego autorzy sprawdzali w nim liczbę ofert pracy oraz liczbę zatrudnionych techwriterów, a także ich średnią pensję miesięczną. 

Techwriterzy w Europie

W całej Europie ogółem znajduje się 108 559 techwriterów. a 14% z nich pochodzi z regionu Europy Środkowej. Techwriting nie należy do najpopularniejszych zawodów, jednak we wszystkich krajach liczba zatrudnionych pisarzy technicznych przekracza 250 (wyjątkiem jest Mołdawia i Łotwa, gdzie liczba ta jest znacznie mniejsza). W krajach takich jak Polska, Czechy, Rumunia czy Węgry liczba techwriterów przekracza już nawet 1300 osób. W całym regionie Europy obserwuje się ponad 12% wzrost liczby dostępnych techwriterów. Według danych LinkedIn, w 2022 r. przybyło 1637 nowych pisarzy technicznych w porównaniu do 2021 r. 

W Europie Środkowo-Wschodniej na ponad 1 milion osób przypada 49,3 techwriterów. Krajem o najmniejszym zagęszczeniu jest Mołdawia z 22 techwriterami na 1 milion osób. Natomiast w Estonii na 1 mln. przypada ich aż 197,7 (choć według LinkedIn w Estonii jest jednak tylko 10 techwriterów). W krajach z większą liczbą techwriterów badana gęstość wynosi około 120.

Oferty pracy

W całej Europie na rynku techwritingu dostępnych jest łącznie 10 961 ofert pracy. 15% z nich pochodzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Liczba ofert pracy jest mocno zróżnicowana w zależności od badanego kraju. Dla porównania, w styczniu 2022 r. w Mołdawii na portalu LinkedIn pojawiła się tylko 1 oferta pracy, natomiast w Rumunii w tym samym miejscu dostępne były 222 oferty. Niekwestionowanym liderem na rynku techwritingu w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej jest Polska, gdzie w styczniu 2022 pojawiło się aż 739 ofert pracy. 

Obserwowany jest znaczny wzrost ilości dostępnych ofert pracy w każdym z krajów badanego rejonu Europy. W porównaniu do stycznia 2021 r., rok później dostępnych było już o 1399 ofert pracy więcej. 

Średnie zarobki 

Średnia miesięczna pensja w Europie Środkowo-Wschodniej wynosi 1,253 USD. Analizując poszczególne kraje, w badanym regionie dostrzec można znaczne różnice w miesięcznych wynagrodzeniach. Najniższą średnią pensją może pochwalić się Mołdawia – 434 USD. Najwyższa średnia płaca pojawiła się w Czechach i wynosi 2275 USD.

Techwriting w Polsce

A jak kształtują się powyższe wyniki w Polsce? 

Nasz kraj jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i wykazuje oznaki szybko rozwijającego się rynku pracy techwritingu. W 2022 roku liczba ofert pracy oraz liczba zatrudnionych techwriterów były najwyższe dla całego badanego regionu.

Aż 43,3% wszystkich ofert pracy skierowanych do techwriterów w Europie Środkowo-Wschodniej pochodzi z Polski. 15% wszystkich techwriterów w analizowanym regionie zlokalizowanych jest w Polsce.

W 2022 roku pojawiło się 739 ofert pracy (o 630 więcej w porównaniu do poprzedniego roku) i jest to najwyższa liczba w tym wskaźniku dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost ten wskazuje jednoznacznie na dość mocny i szybki rozwój tego zawodu w Polsce. Posiadamy 2200 zatrudnionych techwriterów (wzrost o 16% w odniesieniu do 2021) i pod względem procentowego wzrostu Polska jest w tyle za krajami takimi jak Litwa czy Estonia, ale biorąc pod uwagę całkowitą liczbę różnic w zatrudnionych techwriterów w latach 2021-2022, dorównujemy takim krajom jak Rosja czy Ukraina.

Średnia miesięczna pensja w naszym kraju wynosi 1468 USD, a z kolei na 1 milion osób przypada 58 techwriterów. 

techwriting-poland.jpg

Podsumowanie

Rynek pisma technicznego w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydowanie można określić jako świeży i dynamicznie rozwijający się. Wzrostowi temu sprzyjają głównie nowe trendy w techwritingu. Rosnące zapotrzebowanie na techwriterów w świecie IT oraz łatwość w dostępie do szkoleń znacznie obniżyły bariery wejścia do tego zawodu. 

 

Więcej o ITCQF dowiecie się zaglądając na oficjalny profil na FB.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie Profesjonalna komunikacja techniczna ITCQF Poziom Podstawowy w dniach 22-23 września 2022 r. online.

>> Zapisz się na szkolenie <<

To powinno Cię zainteresować