Outsourcing testowania. Polska na tle innych państw

Outsourcing testowania. Polska na tle innych państw
Przyjrzyjmy się warunkom do testowania w 10 różnych krajach (w tym w Polsce) i zobaczmy, jak w porównaniu z nimi wypada nasz rynek testowania.
testerzy+

Zrozumienie outsourcingu w testowaniu oprogramowania

Zanim zagłębimy się w analizę specyfiki procedur związanych z zewnętrznym zlecaniem testowania oprogramowania, konieczne jest rozważenie definicji outsourcingu. Termin ten odnosi się do praktyki angażowania zasobów spoza organizacji, często z obszarów offshoringowych, w celu wykonania określonych zadań lub funkcji w imieniu przedsiębiorstwa. W ostatnich latach ta praktyka zyskała na popularności z uwagi na liczne korzyści, jakie niesie ze sobą. Delegując określone zadania na zewnątrz, firmy uzyskują możliwość skoncentrowania się na kluczowych kompetencjach i efektywniejszego rozdziału zasobów.

W testowaniu oprogramowania outsourcing reprezentuje praktykę powierzania zadań związanych z testowaniem aplikacji, systemów lub produktów zewnętrznym dostawcom usług. Takie podejście umożliwia przedsiębiorstwom skorzystanie z ekspertyzy oraz umiejętności profesjonalistów z różnych regionów globu. Poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi firmami testującymi oprogramowanie, operującymi na różnych rynkach, przedsiębiorstwa zyskują możliwość wykorzystania ich doświadczenia, wiedzy oraz praktyk branżowych w celu nadzorowania jakości i niezawodności własnych aplikacji.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy outsourcingu testowania oprogramowania

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z outsourcingu trzeba dokładnie rozważyć kilka czynników:
 

  1. Efektywność kosztowa stanowi jeden z istotnych motywów decydujących o wyborze outsourcingu w zakresie testowania oprogramowania. Outsourcing daje firmom dostęp do globalnego zbioru talentów oraz korzystanie z ekonomicznych korzyści związanych z niższymi kosztami pracy w niektórych regionach. Przez delegowanie testowania oprogramowania do krajów o niższym poziomie kosztów życia, takich jak Indie czy Filipiny, przedsiębiorstwa zyskują możliwość istotnego obniżenia nakładów finansowych na badania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Ponadto, outsourcing testowania oprogramowania eliminuje konieczność inwestycji w kosztowną infrastrukturę oraz zasoby, gdyż te aspekty są zarządzane przez dostawcę usług, co dodatkowo przekłada się na generowanie oszczędności finansowych dla korzystającej z outsourcingu firmy.
  2. Jakość wykonywanej pracy, choć efektywność kosztowa jest aspektem kluczowym, nie powinna ulec pogorszeniu na skutek dokonywanych wyborów. Przy analizie potencjalnego kraju do zlecania zadań z zakresu testowania oprogramowania zewnętrznym usługodawcom, istotne staje się dokładne ocenienie jakości świadczonych przez nich usług. Państwa takie jak Ukraina czy Polska zdobyły uznanie dzięki wysoko wykwalifikowanej siły roboczej i doskonałej jakości usługom w dziedzinie testowania oprogramowania. Zalecane jest przeprowadzenie gruntownych badań oraz stosowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że potencjalny usługodawca posiada doświadczenie w dostarczaniu rzetelnych i precyzyjnych wyników. Można to osiągnąć poprzez analizę ich wcześniejszych projektów, ocenę referencji od klientów oraz weryfikację ewentualnych posiadanych certyfikatów.
  3. Różnice w strefach czasowych stanowią istotny aspekt przy współpracy i komunikacji w zakresie outsourcingu testowania oprogramowania. Ich wpływ może wykazywać zróżnicowaną korzyść, uzależnioną od potrzeb biznesowych danego przedsiębiorstwa. Firmy zlokalizowane w obszarze Ameryki Północnej mogą rozważyć delegowanie zadań do krajów takich jak Argentyna czy Brazylia, charakteryzujących się podobnymi strefami czasowymi, co umożliwia efektywną komunikację w czasie rzeczywistym oraz błyskawiczny czas reakcji. Z kolei organizacje, które potrzebują ciągłego wsparcia przez całą dobę, mogą korzystać z outsourcingu do krajów o znaczącej różnicy stref czasowych, jak Indie czy Filipiny. Taka strategia umożliwia nieprzerwane testowanie i szybką reakcję na ewentualne problemy, gdyż dostawca usług może pracować nad projektem w okresie, gdy zespół klienta jest niedostępny.
  4. Bariery językowe i komunikacyjne stanowią kolejny punkt w kontekście skutecznej relacji outsourcingowej. Przy zlecaniu testowania oprogramowania zewnętrznym dostawcom usług konieczne jest uwzględnienie poziomu biegłości językowej oraz umiejętności komunikacyjnych tychże dostawców. Państwa takie jak Filipiny i Malezja, gdzie powszechnie posługuje się językiem angielskim, mogą mieć przewagę w zakresie komunikacji oraz minimalizacji barier językowych. Klarowna i zwięzła komunikacja zapewnia adekwatne zrozumienie wymagań i oczekiwań, co przekłada się na skuteczne współdziałanie i rozwiązywanie problemów w całym procesie testowania.

Jeśli chodzi o outsourcing testowania oprogramowania, decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego kraju odgrywa znaczącą rolę w odniesieniu do efektywności realizowanego projektu. Przy podejmowaniu przemyślanej decyzji, przedsiębiorstwa mogą uwolnić pełny potencjał swoich projektów rozwoju oprogramowania, co przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Popularne kraje, które oferują outsourcing testowania

Poniżej zestawienie 10 państw, w których zlecanie testowania oprogramowania w ramach praktyki outsourcingu uznawane jest za najbardziej korzystne, wraz z ich szczegółowymi charakterystykami:

Polska

Polska zasłużyła sobie na renomę wiodącego ośrodka outsourcingu w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy silny ekosystem technologiczny oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co sprawia, że jesteśmy doskonałym miejscem do zlecania usług z zakresu testowania oprogramowania. Ponadto, strategiczne położenie Polski w bliskiej odległości od głównych rynków europejskich przynosi korzyści logistyczne dla firm, które planują powierzyć swoje potrzeby testowe zewnętrznym partnerom.

Branża informatyczna w Polsce cieszy się ugruntowanym statusem, a liczba firm specjalizujących się w testowaniu nadal rośnie. Krajowe przedsiębiorstwa oferują różnorodne usługi, obejmujące m.in. automatyzację testów, testy bezpieczeństwa oraz testy użyteczności. Dzięki temu przedsiębiorstwa poszukujące specjalistycznych usług w zakresie testowania oprogramowania mogą znaleźć rozwiązania dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

Indie

Indie od dłuższego czasu stanowią światowe centrum outsourcingu w dziedzinie technologii informatycznych, charakteryzujące się dostępem do znacznego zasobu wykwalifikowanych specjalistów oferujących usługi po niezwykle konkurencyjnych stawkach. Kraj ten wyróżnia się wysoką obecnością przedsiębiorstw specjalizujących się w dziedzinie testowania oprogramowania, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla projektów outsourcingu testowania. Dzięki zróżnicowanemu talentowi i korzystnym warunkom finansowym, Indie utrzymują swoją popularność jako preferowany wybór dla przedsiębiorstw poszukujących wsparcia w obszarze testowania.

Indie nie tylko dysponują wykwalifikowaną siłą roboczą, ale także oferują sprzyjające warunki biznesowe oraz solidną infrastrukturę. Silne skoncentrowanie kraju na technologii i innowacjach zaowocowało powstaniem wielu firm specjalizujących się w testowaniu oprogramowania, które świadczą różnorodne usługi klientom na skalę globalną.

Chiny

Chiny stanowią kolejny wybór w kontekście outsourcingu testowania oprogramowania, co wynika z rozwiniętej branży technologii informatycznych oraz obecności licznej grupy kompetentnych testerów. Szybki rozwój gospodarki chińskiej przekłada się na różnorodne perspektywy w zakresie outsourcingu. W minionych latach Chiny zrealizowały istotne inwestycje w sektorze technologicznym, co zaowocowało wysypem przedsiębiorstw specjalizujących się w testowaniu oprogramowania. Te podmioty oferują zróżnicowany zakres usług, obejmujący m.in. testy funkcjonalne oraz testy wydajnościowe, co potwierdza ich zdolność do dostarczania spersonalizowanych rozwiązań dla klientów.

Ukraina

W ostatnich latach Ukraina wyrosła na dominujący obszar w kontekście outsourcingu procesów tworzenia i testowania oprogramowania. Kraj ten charakteryzuje się obfitością wysoce wykwalifikowanych testerów, przyjaznym środowiskiem biznesowym, konkurencyjnymi stawkami oraz wyraźnym zaangażowaniem w aspekty jakościowe, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm zainteresowanych praktykami outsourcingowymi.

Istotnym atutem outsourcingu na Ukrainę jest rozbudowane wsparcie edukacyjne i szkoleniowe, które odznacza się intensywnym wkładem kraju w rozwijanie kompetencji zawodowych. Ukraińscy testerzy wyróżniają się głęboką wiedzą techniczną oraz precyzją działania, co przekłada się na dostarczanie wysokojakościowych usług testowania w trakcie współpracy z firmami. Niemniej jednak, istniejąca sytuacja wojenna zdestabilizowała rynek, co obecnie stanowi istotne wyzwanie i może odstraszać potencjalnych partnerów od współpracy z ukraińskimi firmami.

Filipiny

Filipiny zyskały status preferowanego obszaru dla praktyk outsourcingu w dziedzinie testowania oprogramowania, co wynika z kompetentnej siły roboczej posługującej się biegle językiem angielskim i dostarczającej usługi o korzystnych stawkach. Dynamiczny rozwój sektora informatycznego w kraju, wspierany skutecznymi inicjatywami rządowymi, przyczynił się do ugruntowania Filipin jako głównego miejsca docelowego dla outsourcingu. Zgodność kulturowa z zachodnimi klientami stanowi kluczową zaletę outsourcingu na Filipiny, gdzie miejscowa społeczność słynie z wyjątkowej etyki pracy i podejścia zorientowanego na klienta.

Brazylia

Brazylia charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem wiedzy technicznej i zgodności kulturowej, co wyznacza ją jako atrakcyjny obszar dla działań outsourcingowych w zakresie testowania oprogramowania. Z uwagi na obfitość wysoce wykwalifikowanych specjalistów, Brazylia pełni rolę czołowego uczestnika w światowym sektorze outsourcingu. Brazylijczycy korzystają z rozwiniętej branży informatycznej, w ramach której dostępne jest spore zaplecze specjalistyczne, a eksperci ci są znani ze swoich zaawansowanych kompetencji technicznych oraz zdolności dostosowania się do zróżnicowanych wymagań klientów.

Rumunia

Rumunia kształtuje swoją pozycję jako wiodący obszar outsourcingu w dziedzinie technologii informatycznych i programowania oprogramowania. Solidny system edukacyjny oraz wysoce wykwalifikowana siła robocza przyciągają przedsiębiorstwa z różnych rejonów świata. Dzięki konkurencyjnym stawkom oraz doskonałej infrastrukturze, Rumunia staje się doskonałym wyborem dla praktyk outsourcingu w obszarze projektów testowania oprogramowania. Jednym z kluczowych atutów outsourcingu do Rumunii jest wyraźne zaakcentowanie przez ten kraj priorytetu jakości. Rumuńscy testerzy są rozpoznawalni z uwagi na swoje staranne podejście i zobowiązanie do dostarczania rezultatów najwyższej jakości.

Argentyna

Argentyna zdobyła renomę jako optymalny obszar dla praktyk outsourcingu dzięki wysokiej jakości świadczonych usług testowania oprogramowania oraz korzystnemu otoczeniu biznesowemu. Kraj ten charakteryzuje się sporą liczbą wysoce wykwalifikowanych specjalistów oraz dzieli zbliżone strefy czasowe z przedsiębiorstwami z obszaru Ameryki Północnej, co znacząco ułatwia płynność komunikacji i współpracy.

Argentyńscy eksperci od testowania słyną ze swojej zaawansowanej wiedzy technicznej i zdolności do efektywnej pracy nad skomplikowanymi projektami. Dzięki wyrazistym umiejętnościom rozwiązywania problemów i staranności w detalach, ci specjaliści gwarantują, że firmy otrzymują precyzyjne oraz niezawodne usługi testowe.

Wietnam

Wietnam stał się wschodzącą gwiazdą w branży outsourcingu, proponując opłacalne usługi testowania oprogramowania przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości. Rozwijający się sektor technologii informatycznych w tym kraju oraz konkurencyjne stawki sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się zlecić swoje potrzeby w obszarze testowania oprogramowania zewnętrznym dostawcom. Jednym z kluczowych aspektów korzyści wynikających z outsourcingu do Wietnamu jest intensywna dedykacja kraju na rzecz nieustannego doskonalenia. Testerzy oprogramowania z Wietnamu cieszą się uznaniem za swoje zdolności adaptacyjne oraz zdolność do przyswajania nowych technologii, co przekłada się na świadczenie usług testowych o aktualnym charakterze.

Malezja

Malezja pozycjonuje się jako kluczowy obszar outsourcingu w regionie Azji Południowo-Wschodniej, charakteryzujący się wysoce wykwalifikowaną siłą roboczą oraz korzystnym środowiskiem biznesowym, co czyni ją optymalnym wyborem dla przedsiębiorstw poszukujących usług testowania oprogramowania, które są zarówno niezawodne, jak i opłacalne. Malezyjscy specjaliści od testowania oprogramowania są wyróżniani ze względu na zaawansowaną wiedzę techniczną i zdolność efektywnej pracy nad skomplikowanymi projektami. Dzięki ich umiejętnościom w rozwiązywaniu problemów oraz precyzji w szczegółach, zapewniają one, że świadczone usługi testowe są precyzyjne i niezawodne.

Szczegółowa analiza 

Mocne i słabe strony

Indie i Chiny prezentują przewagę związana z obfitością talentów oraz niższymi kosztami pracy, co czyni je atrakcyjnymi miejscami dla outsourcingu usług testowania oprogramowania. Niemniej jednak, konieczne jest uwzględnienie potencjalnych wyzwań wynikających z barier językowych i różnic kulturowych, które mogą wpływać znacząco na efektywną komunikację i współpracę między zespołem outsourcingowym a klientem.

Z drugiej strony Ukraina i Polska cieszą się dobrą reputacją dzięki wysoce wykwalifikowanym specjalistom i konkurencyjnym cenom. Ich wiedza specjalistyczna często koncentruje się na obszarach niszowych, co może przynieść korzyści w przypadku konkretnych wymagań z zakresu testowania. Mimo że są preferowanymi partnerami w Europie, to Ameryka Północna analizuje potencjalne wady, takie jak różnice w strefach czasowych, które mogą wpływać na współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a zespołem.

Filipiny i Malezja wyróżniają się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim, co czyni je idealnymi wyborami dla klientów, którzy wymagają silnych umiejętności językowych do skutecznej komunikacji. Dodatkowo, oferują one usługi o opłacalnych stawkach, co może być korzystne dla klientów z ograniczeniami budżetowymi. Jednakże, warto mieć na uwadze, że mogą one nie posiadać specjalistycznej wiedzy w niektórych obszarach testowania oprogramowania.

Brazylia i Argentyna gwarantują zgodność kulturową z Ameryką Północną, oraz podobne strefy czasowe, co ułatwia bardziej płynną współpracę. Niemniej jednak, konieczne jest uwzględnienie potencjalnie wyższych kosztów w porównaniu do innych miejsc docelowych outsourcingu. Klienci także zgłaszają problemy związane z barierami językowymi (angielskim).

Wietnam i Rumunia oferują atrakcyjne oszczędności dla klientów poszukujących ekonomicznych usług testowania oprogramowania. Te kraje charakteryzują się rosnącym zasobem talentów i reputacją dostarczania pracy wysokiej jakości. Jednakże, konieczne jest uwzględnienie potencjalnych ryzyk związanych ze zmiennymi krajobrazami politycznymi, co może wpływać na stabilność i niezawodność świadczonych usług.

Koszt usług

Koszty outsourcingu usług testowania oprogramowania ulegają zróżnicowaniu w zależności od lokalizacji geograficznej. Indie, Chiny, Filipiny i Wietnam wykazują się reputacją dostarczania usług o atrakcyjnym stosunku kosztów do jakości, co sprawia, że są one powszechnie wybierane przez klientów, których determinuje ograniczony budżet. W tych krajach konkurencyjne stawki są oferowane bez równoczesnej utraty standardów jakości.

Ukraina i Polska prezentują model równowagi pomiędzy jakością a dostępną ceną. Klienci mogą oczekiwać wysokiej jakości usług testowania oprogramowania przy jednoczesnym utrzymaniu rozsądnych kosztów. Te kraje cieszą się częstym wyborem klientów, dla których kluczowe są zarówno efektywność kosztowa, jak i specjalistyczna wiedza.

Brazylia, Argentyna, Rumunia i Malezja plasują się w kategorii miejsc oferujących usługi testowania oprogramowania w umiarkowanych cenach w ramach outsourcingu. Mimo że ich stawki mogą nie należeć do najniższych w porównaniu z innymi krajami, to wciąż utrzymują konkurencyjność, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług.

Warto zauważyć, że w Chinach całkowite koszty outsourcingu testowania oprogramowania zanotowały wzrost w ostatnich latach. Ten aspekt może stanowić istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w kontekście efektywności kosztowej.

Pula talentów i wiedza specjalistyczna

W kontekście dziedziny testowania oprogramowania Indie i Chiny zyskują rozpoznawalność ze względu na znaczną liczbę utalentowanych specjalistów, posiadających obszerną wiedzę specjalistyczną. Klienci z tych obszarów mogą oczekiwać dostępu do zróżnicowanej kadry ekspertów o różnorodnych umiejętnościach i bogatym doświadczeniu zawodowym. Takie aspekty mogą wykazywać korzyści, zwłaszcza w przypadku klientów formułujących złożone wymagania związane z testowaniem oprogramowania.

Ukraina i Polska są renomowane z uwagi na wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz ich specjalistyczną wiedzę obejmującą obszary niszowe. Klienci mogą polegać na ekspertyzie tych pracowników w obszarze obsługi szczególnych potrzeb związanych z testowaniem oprogramowania. Warto zaznaczyć, że te kraje często przyciągają klientów poszukujących konkretnych kompetencji i umiejętności w zespołach outsourcingowych.

Filipiny i Malezja dysponują biegłą kadrą anglojęzyczną, co jest ważne dla efektywnej komunikacji między klientem a zleconym zespołem. Dodatkowo, kraje te charakteryzują się ogólnymi zdolnościami w obszarze testowania oprogramowania, co sprawia, że są one adekwatne dla klientów o różnorodnych potrzebach w tej dziedzinie.

Brazylia, Argentyna, Wietnam i Rumunia posiadają rosnący zasób talentów z odpowiednią wiedzą specjalistyczną w testowaniu oprogramowania. Mimo że ich specjalizacja w niektórych obszarach może nie być na tym samym poziomie co w przypadku innych krajów, to klientom nadal oferują usługi wysokiej jakości, świadczone przez profesjonalistów.

Przyszłość outsourcingu testowania oprogramowania

Krajobraz outsourcingu ulega nieustannym przemianom, pod wpływem postępu technologicznego oraz dynamicznych zmian na rynku. Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji, testowanie oprogramowania ewoluuje, dzięki wprowadzeniu narzędzi i struktur, które optymalizują procesy testowe i zwiększają efektywność. Również testowanie w chmurze zyskuje na popularności, umożliwiając przedsiębiorstwom dostęp do zasobów testowych na żądanie oraz skalowanie tych zasobów w zależności od bieżących potrzeb.

Prognozy na następną dekadę

Patrząc w przyszłość, perspektywa outsourcingu testowania oprogramowania zapowiada się obiecująco. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na usługi testowania oprogramowania będzie rosło, ponieważ firmy starają się dostarczać wysokiej jakości aplikacje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich klientów. W miarę ciągłego postępu technologicznego rola testerów oprogramowania będzie coraz bardziej krytyczna w zapewnianiu niezawodności i wydajności aplikacji.

Wniosek

Decyzja o zleceniu testowania oprogramowania na zewnątrz może zapewnić wiele korzyści. Jednak znalezienie odpowiedniego kraju, w którym można zlecić testowanie oprogramowania na zewnątrz, jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia powodzenia projektu. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak efektywność kosztowa, jakość pracy, różnice w strefach czasowych i bariery komunikacyjne w Polsce możemy powiedzieć, że nie ma powodów do wstydu. Przede wszystkim możemy już cieszyć się, że znaleźliśmy się w 10 najlepszych krajów do outsourcingu testowania i w trójce państw europejskich. 

Nasz przeważającą zaletą jest stabilność polityczna, która po wyborach 15.10 wg analityków ma rosnąć. Aktualnie przeważamy nad Ukrainą, która bardziej skoncentrowana jest na walce z najeźdźcą, niż na rozwoju swojego rynku. Wielu specjalistów IT pracuje w polskich firmach i łączą oni zalety swoich kompetencji z polską stabilnością biznesową. Warto podkreślić, że tocząca się na Ukrainie wojna rezonuje również na Polskę i część firm może rezygnować z testowania u nas ze względu na „bliskość” działań wojennych.

Wygrywamy z Rumunami pod względem powszechności certyfikacji. ISTQB® padło w Polsce na podatny grunt i większość testerów może się pochwalić przynajmniej certyfikatem poziomu podstawowego. W Rumunii certyfikacja nie ma żadnego znaczenia i nie jest aż tak popularna. 

Inflacja ostatniego czasu mocno uderzyła w koszty testowania w Polsce. Wzrosły koszty prowadzenia działalności i cena końcowa dla klienta. To wpływa na obniżenie naszej atrakcyjności.

Edukacyjnie niestety nie jest najlepiej, a polskie uczelnie nie nadążają za zmianami. Język angielski staje się coraz lepszy choć do czołówki nie należymy. Szczególnie starsze kadry mogą mieć problem z płynnym wyrażaniem myśli w tym języku. 

Silna pozycja Polski w outsourcingu testerskim z jednej strony może cieszyć, a z drugiej martwić. Stawia nas to w świetle firm wykonujących pracę kontrolną dla wytwórców i innowatorów z innych krajów. Szkoda, że siłą polskiego IT nie jest tworzenie własnych produktów, a raczej ich tworzenie i testowanie dla innych.

Źródła:
https://artkai.io/blog/the-10-best-countries-to-outsource-software-testing

To powinno Cię zainteresować