Sugestia testerska

Sugestia testerska
Oprócz błędów testerzy raportują również SUGESTIE. Czym one są i do czego służą?

Załóżmy, że w swojej codziennej pracy testera zdarzy Wam się znaleźć funkcję, która jest nieprzyjazna lub w Waszej opinii ciężko będzie użytkownikowi ją zrozumieć, lub po prostu widzicie, że przez drobną zmianę można byłoby efektywniej używać aplikacji. Nie jest to jednak błąd, ponieważ funkcja ta działa tak jak została opisana w specyfikacji albo specyfikacja (lub jej brak) umożliwia dowolność definiowania funkcji.

Pytanie: Co w takim razie zgłaszamy? 
Odpowiedź: Sugestię.

Sugestia służy do proponowania rozwiązań. To taki obiekt, który lokuje się gdzieś pomiędzy „działa” a „nie działa” (czyli trochę działa i trochę nie działa), pomiędzy wymaganiem a zdrowym rozsądkiem.

Sugestia to inaczej:

  • „mogłoby działać lepiej”
  • usprawnienie
  • „to jest nieprzyjazne”, itp.

Sugestie zazwyczaj skierowane są do klienta (lub jego przedstawiciela) i powinny być one przez niego przeglądane. Klient decydując się na jakąś sugestię, powinien ją zaakceptować. W najprostszym ujęciu może to być doprecyzowanie jakiegoś wymagania, ale czasami może wiązać się z poważniejszą modyfikacją oprogramowania. W takim przypadku staje się ona prośbą o zmianę (ang. change request), która pociąga za sobą również zmianą zakresu projektowego i/lub budżetu.

Po zaraportowaniu sugestia powinna trafić w status „do akceptacji” lub podobny, który reprezentuje oczekiwanie na podjęcie decyzji. Właścicielem takiej sugestii będzie od razu klient, a jeśli go nie ma, to jego przedstawiciel w projekcie np. analityk biznesowy lub kierownik projektu, który ma bezpośredni kontakt z klientem i może z nim przedyskutować daną propozycję.

Sugestie mają to do siebie, że mogą być odrzucane zarówno przez klienta, jak i zespół, co możemy potraktować jako informację o wymaganiach lub kontekście projektowym. Często jednak po prostu zalegają w backlogu do rozwiązania „na przyszłość” lub „jak będzie czas”. Sugestie zazwyczaj nikomu nie przeszkadzają i nikogo nie obciążają. W większości przypadków albo dezaktualizują się na projektowej drodze, albo są zamykane na koniec bez rozwiązania. 
 
Tester nie tylko może, ale i musi wyrażać swoją opinię poprzez sugestie. Pozwala to kształtować produkt i podpowiadać, jak pewne rzeczy w produkcie mogłyby działać lepiej.

  • Zaakceptowane sugestie to osobisty sukces testera, który pomógł uczynić produkt lepszym.
  • Odrzucone sugestie bez choćby słownego wyjaśnienia to patologia projektowa.  
  • Odrzucona sugestia z wyjaśnieniem to szansa na lepsze poznanie wymagań klienta i oczekiwań względem końcowego produktu.

Projekty powinny wspierać sugerowanie pewnych rozwiązań, ponieważ są one zazwyczaj podszyte dbałością o produkt i chęcią jego poprawy.

Źródła:
https://testerzy.pl/baza-wiedzy/umiejetnosci-ksztaltu-i-t-oraz-m