Wykorzystanie potencjału outsourcingu testowania

Wykorzystanie potencjału outsourcingu testowania
W dzisiejszym szybkim i bezwzględnym świecie biznesu dostarczanie doskonałych produktów oprogramowania, które zdobywają klientów, stało się pewną formą magii. Integralną częścią tego procesu jest testowanie oprogramowania, które zapewnia, że te produkty działają bez zarzutu, osiągają optymalne wyniki i dostarczają wyjątkowego doświadczenia użytkownika.

Podczas gdy niektóre firmy preferują przeprowadzanie testów oprogramowania wewnątrz własnej organizacji, wiele z nich zaczyna dostrzegać zalety zewnętrznego zlecania tej kluczowej funkcji specjalistycznym dostawcom usług testowych. Poniżej przygotowaliśmy kilka kluczowych korzyści outsourcingu testowania oprogramowania:

  1. Oszczędność. Outsourcing testowania oprogramowania jest efektywnym rozwiązaniem, które pozwala firmom znacząco ograniczyć koszty. Współpraca z dostawcą usług testowych pomaga uniknąć wydatków związanych z tworzeniem wewnętrznej infrastruktury testowej, rekrutacją i szkoleniem specjalistów w tej dziedzinie testowania oraz z utrzymaniem narzędzi i technologii testowych. Outsourcing pozwala korzystać z wykwalifikowanych specjalistów od testowania oraz zaawansowanych narzędzi testowych, nie narażając przy tym firmowego budżetu na nadmierne obciążenie. W modelu outsourcingowym zamawiający ma pełną świadomość kosztów od samego początku. W przypadku budowania własnego zespołu koszt od momentu podjęcia decyzji do osiągnięcia pełnej skuteczności w testach jest trudny do oszacowania. 
  2. Wiedza i doświadczenie. Dostawcy usług testowych oprogramowania dysponują bogatym doświadczeniem i wiedzą. Mają oni na swoim pokładzie dedykowane zespoły doświadczonych testerów, którzy biegle posługują się różnymi metodykami, narzędziami i technikami testowania. Wykorzystując ich wiedzę i umiejętności, firmy mogą zapewnić sobie wszechstronne, gruntowne i kompleksowe testowanie swoich aplikacji, co prowadzi do wyższej jakości i poprawionego doświadczenia użytkownika.
  3. Szybszy czas realizacji. Zlecenie zewnętrznych usług testowania pozwala firmom skupić się na swoich podstawowych kompetencjach, pozostawiając proces testowania w rękach ekspertów. To znaczna oszczędność cennego czasu i umożliwienie przyspieszenia wprowadzenia produktów na rynek. Firmy outsourcingowe stosują sprawdzone procesy i efektywne metodyki testowania, które pozwalają im zoptymalizować cykl życia testów i dostarczać wyniki w odpowiednim czasie.
  4. Skalowalność i elastyczność. Outsourcing oferuje niezrównaną skalowalność i elastyczność w zakresie testowania. Dostawcy usług testowych mogą szybko dostosować zasoby do wymagań projektu, co pozwala firmom dostosować się do zmieniających się potrzeb i efektywnie radzić sobie z okresami wzmożonego testowania. Niezależnie od tego, czy jest to skromny projekt, czy inicjatywa rozwoju oprogramowania na dużą skalę, outsourcing zapewnia dostęp do odpowiednich zasobów testowych w odpowiednim momencie.
  5. Niezależna perspektywa. Outsourcing testowania to gwarancja niezależnej perspektywy i świeżego spojrzenia na jakość oprogramowania. Firmy outsourcingowe oferują bezstronną ocenę wydajności i funkcjonalności oprogramowania, pomagając także w identyfikacji defektów, podatności i obszarów do poprawy. Ta niezależna ocena ma wartość w budowaniu zaufania do niezawodności oprogramowania i gwarantuje satysfakcję klientów.
  6. Wzmacnianie zapewnienia jakości. Dzięki outsourcingowi firmy mogą poprawić cały proces zapewniania jakości. Dostawcy usług testowych przestrzegają najlepszych i standaryzowanych praktyk branżowych i wprowadzają skuteczne środki zapewnienia jakości, aby produkty oprogramowania spełniały najwyższe standardy. Prowadzi to do poprawy wydajności produktu, zwiększonej satysfakcji klientów i silniejszej konkurencyjności firmy na rynku.

Dodatkowo należy wyróżnić obszary szczególnie podatne na outsourcing i te, które lepiej zatrzymać wewnątrz organizacji.

# Outsourcing Testy wewnętrzne Uzasadnienie
1 Pojedynczy run testów Wiele powtarzających się runów testowych Jeśli nasza organizacja potrzebuje pojedynczych testów, lepiej jest postawić na outsourcing. Jeśli jednak wykonujemy je wielokrotnie, można rozważyć własny zespół.
2 Techniczne charakterystyki testów: wydajność i bezpieczeństwo Techniczne charakterystyki testów: niezawodność Niektóre charakterystyki, szczególnie te weryfikowane jednorazowo, warto wykonywać na zewnątrz, z kolei te wymagające ciągłego monitorowania lepiej zostawić dla siebie.
3 Biznesowe charakterystyki testów: użyteczność i dostępność - Użyteczność i dostępność zazwyczaj wymagają bardzo specyficznych umiejętności i nie opłaca się dla nich robić wewnętrznego zespołu.
4 Pisanie testów automatycznych do istniejącego frameworka Budowanie frameworka automatyzacji Ze względu na utrzymanie wiedzy wewnątrz organizacji warto framework automatyzacji stworzyć i utrzymywać wewnątrz, ale pisanie skryptów już przekazać do outsourcingu.
5 Testowanie w oparciu o przypadki testowe Testowanie eksploracyjne Przypadek testowy przekazuje informację jak weryfikować produkt, gdy eksploracja wymaga wiedzy biznesowej. Możemy więc w outsourcingu wykonywać przypadki.

Powyższa tabela to jedynie zbiór kilku wybranych obszarów. Oczywiście w kontroli jakości mamy ich znacznie więcej, a decyzja o outsourcingu musi być poprzedzona analizą biznesową.  

Podsumowując, outsourcing testowania oprogramowania może zaoferować liczne korzyści, które z pewnością powinny zostać rozważone. Poprzez nawiązanie współpracy z solidnym dostawcą usług testowych, firmy mogą zoptymalizować swoje działania związane z testowaniem, poprawić jakość wytwarzanego przez siebie oprogramowania i ostatecznie dostarczać doskonałe produkty swoim klientom. Przyjęcie tego podejścia to ważny krok, który napędza rozwój firm w dynamicznym środowisku rozwoju oprogramowania.

Chcesz skorzystać z plusów, jakie daje outsourcing testowania oprogramowania? Sprawdź, kompleksowe rozwiązania, które oferujemy, a które przekształcą Twoje podejście do testowania i zapewnią Ci niezawodne oprogramowanie. 

W testerzy.pl mamy zespół doświadczonych testerów, którzy doskonale opanowali różne techniki, narzędzia i metodologie testowe. Nasza wiedza i umiejętności przyczynią się do osiągnięcia najwyższej jakości Twojego oprogramowania.

Napisz do nas na kontakt@testerzy.pl i sprawdź szczegóły naszej usługi outsourcingu na https://testerzy.pl/uslugi/outsourcing.

Źródła:
https://thefutureofthings.com/19185-benefits-of-outsourcing-software-testing-services

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować