Audyt oprogramowania kontra testowanie oprogramowania

Audyt oprogramowania kontra testowanie oprogramowania
W wielu źródłach, szczególnie niepowiązanych z testowaniem, pojawia się pojęcie "audyt oprogramowania". Często stosuje się je zamiennie, ale błędnie, względem pojęcia "testowania oprogramowania".

Audyt oprogramowania wg wikipedii to ocena organizacji audytowanej pod względem zarządzania produktami informatyki jakimi są programy komputerowe. [...] Celem audytu oprogramowania jest weryfikacja, czy cele wyznaczone przez organizację audytowaną pod względem zarządzania oprogramowania zostały osiągnięte lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia czy zastosowane procedury będą w przyszłości odpowiadały uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.

Widać więc na pierwszy rzut oka, że audyt oprogramowania nie weryfikuje jakości oprogramowania, a jedynie wsparcie jakie oprogramowanie daje organizacji. Bliżej audytowi jest do inwentaryzacji posiadanego przez organizację oprogramowania. Pisze również o tym Gazeta Prawna definiując audyt jako analizę stanu software’u, który został zainstalowany w firmie (zarówno legalnego jak i nielegalnego) oraz posiadanych licencji i zasobów sprzętowych.

Często firmy oferujące czy instytucje zamawiające usługę audytu testowania mylą ją z testowaniem. Choć używa sie nazwy audyt, to w szczegółowym opisie można już znaleźć opis prowadzenia testów.

Przykładowo testerzy.pl oferują usługę weryfikacji jakości oprogramownia czyli testowania aplikacji jak i audyt kodu źródłowego.

Nie są to jednak usługi inwentaryzacyjne a usługi weryfikacji poprawności implementacji oprogramownia na poziomie interfejsu oraz na poziomie kodu źródłowego. Polegają one na weryfikacji przez niezależny podmiot (jakim jesteśmy) czy zamówione oprogramowanie spełnia wymagania zamawiającego, zarówno na poziomie dostarczonych funkcji, jak i na poziomie wydajności czy bezpieczeństwa.

To powinno Cię zainteresować