Audyt oprogramowania kontra testowanie oprogramowania

Audyt oprogramowania kontra testowanie oprogramowania
W wielu źródłach, szczególnie niepowiązanych z testowaniem, pojawia się pojęcie "audyt oprogramowania". Często stosuje się je zamiennie, ale błędnie, względem pojęcia "testowania oprogramowania".

Audyt oprogramowania wg wikipedii to ocena organizacji audytowanej pod względem zarządzania produktami informatyki jakimi są programy komputerowe. [...] Celem audytu oprogramowania jest weryfikacja, czy cele wyznaczone przez organizację audytowaną pod względem zarządzania oprogramowania zostały osiągnięte lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia czy zastosowane procedury będą w przyszłości odpowiadały uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.

Widać więc na pierwszy rzut oka, że audyt oprogramowania nie weryfikuje jakości oprogramowania, a jedynie wsparcie jakie oprogramowanie daje organizacji. Bliżej audytowi jest do inwentaryzacji posiadanego przez organizację oprogramowania. Pisze również o tym Gazeta Prawna definiując audyt jako analizę stanu software’u, który został zainstalowany w firmie (zarówno legalnego jak i nielegalnego) oraz posiadanych licencji i zasobów sprzętowych.

Często firmy oferujące czy instytucje zamawiające usługę audytu testowania mylą ją z testowaniem. Choć używa sie nazwy audyt, to w szczegółowym opisie można już znaleźć opis prowadzenia testów.

Przykładowo testerzy.pl oferują usługę weryfikacji jakości oprogramownia czyli testowania aplikacji jak i audyt kodu źródłowego.

Nie są to jednak usługi inwentaryzacyjne a usługi weryfikacji poprawności implementacji oprogramownia na poziomie interfejsu oraz na poziomie kodu źródłowego. Polegają one na weryfikacji przez niezależny podmiot (jakim jesteśmy) czy zamówione oprogramowanie spełnia wymagania zamawiającego, zarówno na poziomie dostarczonych funkcji, jak i na poziomie wydajności czy bezpieczeństwa.

6103

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować