AutoMagicTest - wersja stabilna 0.2 oraz wersja trial

AutoMagicTest - wersja stabilna 0.2 oraz wersja trial
Zakończył się kolejny ważny etap rozwoju AutoMagicTest. Po rozległych testach wewnętrznych / beta i ustabilizowaniu w ręce użytkowników trafia również w pełni funkcjonalna wersja trial.
 

AutoMagicTest jest narzędziem wspierającym pracę testerów manualnych wykonując za nich dużą część żmudnej pracy przy testach aplikacji webowych. Jest to rozwiązanie zarówno dla startup-ów, jak i dla dużych projektów, w których w szybki i pewny sposób należy zweryfikować jakość dostarczanej aplikacji. Dzięki automatycznemu wykonywaniu części działań narzędzie wspiera osoby, które mają znikome lub nie mają żadnych umiejętności weryfikacji jakości i kodowania.

Po trwających blisko pół roku testach beta aplikacja została ustabilizowana i pojawiły się w niej nowe funkcje. Część testów odbywała się we współpracy firmami i instytucjami, część była testami projektowymi, a część była przeprowadzona podczas zawodów TestingCup 2016.

 

Koncepcja AutoMagicTest wygląda następująco:

 1. Wprowadzasz adres aplikacji webowej i naciskasz „analizuj”
 2. Narzędzie dokonuje analizy struktury oprogramowania i szuka błędów
 3. Końcowym wynikiem jest raport.

 

Raport jest również dokumentem, który możemy zmieniać i przetwarzać np. przez dodanie własnych statusów jakości i komentarzy.

 

 

 

Różnice między ostatnią udostępnioną wersją (0.1.15.100 dev) a obecną (0.2.1.173):

 • nowe statystyki dla wersji i stron dotyczące ilości i rozmiaru plików HTML,
 • nowe statystyki dla wersji i stron dotyczące ilości i rozmiaru dołączonych plików CSS, JS, obrazków i czcionek,
 • system obsługi licencji,
 • obsługa serwerów PROXY,
 • obsługa wersji językowych,
 • rejestracja i możliwość wprowadzania zmian w profilu użytkownika,
 • poprawki do defektów znalezionych podczas TestingCup 2016,
 • stabilizacja i optymalizacja działania wydajnościowego.

 

Uczestnicy TestingCup 2016 nie mieli okazji poznać całego zestawu funkcji, więc dla nich nowością będzie również opcja zarządzania i porównywania wersji analiz.

Testy przyczyniły się również do wyznaczenia kierunku rozwoju aplikacji. W zebranych ankietach i raportach dobitnie widać, że aplikacja powinna wykonywać możliwie najwięcej rzeczy automatycznie bez konieczności konfigurowania, a tym bardziej kodowania. Wychodząc z założenia, że użytkownik wie najlepiej, jak powinna się rozwijać aplikacja, wybrane zostały następujące funkcje do przyszłej implementacji:

 

1. Dodanie wyrażeń regularnych

 • stworzenie list ze stronami, które będą brane lub nie będą brane pod uwagę podczas analizy (biała i czarna lista)
 • dodanie opcji automatycznego podpowiadania lub tworzenia sugestii dla wyrażeń regularnych (opcjonalnie).

 

2. Dodatnie nowych typów walidacji i analiz

 • analiza SEO dla stron internetowych
 • analiza statyczna kodu JavaScript
 • analiza wydajności statycznej strony
 • walidacja pod kątem bezpieczeństwa.

 

3. Optymalizacja wydajności działania aplikacji dla dużych stron – jest to jedna z bolączek aplikacji ponieważ zakres analizy silnie zależy od dostępnych zasobów komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja. Duże serwisy wymagają dużych mocy obliczeniowych tak więc poprawka dotyczyć będzie optymalizacji zarządzania.

 • optymalizacja wczytywanie danych po analizie
 • poprawienie analizy wielowątkowej.

 

4. Obsługa technologii JavaScript, w tym AngularJS. Nowoczesne serwisy w dużej mierze składają się z JS-ów, które AutoMagicTest obsługuje w niewielkim zakresie. Brak wsparcia dla JS zawęża krąg potencjalnych odbiorców. W celu zbadania obszaru automatycznej analizy kodu poszukujemy do zespołu ekspertów od JS-a.

5. Utworzenie centralnego repozytorium wyników testów i możliwość zdalnego uruchomienia testów.

6. Poprawienie intuicyjności i użyteczności interfejsu.

 

Nowe wersje będą sukcesywnie publikowane po implementacji kolejnych funkcji.

 

Pobierz najnowszą wersję już dziś >>

 

Licencja trail umożliwia pełne użytkowanie narzędzia przez 40 dni od momentu instalacji. Po zakończeniu licencji użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji narzędzia za wyjątkiem analizy.
Już dziś twórcy dają możliwość dokonania zakupy licencji na bardzo preferencyjnych warunkach i z dożywotnią licencją, dającą prawo do wszystkich uaktualnień.

 

A może chcesz pomóc w rozwoju AMT?

W związku z przyspieszeniem prac nad rozwojem aplikacji zespół projektowy AutoMagicTest poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

testerzy.pl dumnie wspierają powstanie tego narzędzia wierząc w polską myśl testerską.

 

 

To powinno Cię zainteresować