Etyka w pracy testera oprogramowania

Etyka w pracy testera oprogramowania
Czerpanie zadowolenia z pracy to przede wszystkim robienie tego co się lubi bez ograniczeń, które zostają nam narzucone. Działanie to musi być jednak zgodne z etyką. Czym jest etyka i czy jest formalnie spisana?

Definicja etyki może być niezrozumiała dla osób technicznych, ale dotyka aspektu moralności i działania w zgodzie z własną oceną.

etyka [gr. tá ēthiká ‘traktat o obyczajach’ < ḗthos ‘obyczaj’, ‘charakter’], w sensie potocznym — ogół ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub konkretny ich system, tj. moralność; w sensie filozoficznym — nauka dotycząca moralności, rozpatrywana odrębnie w aspektach: normatywnym jako nauka moralności (tzw. etyka normatywna lub etyka właściwa) oraz opisowo-wyjaśniającym jako nauka o moralności (tzw. etyka opisowa lub etologia). za PWN 

 

Etyka jest również normą i tak może być rozpatrywana kiedy mówimy o zestawie reguł określonych przez "Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice". Preambuła tej normy pojawia się jako część materiałów ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego.

Mówimy tu o etyce, która funkcjonuje na wielu poziomach:

  • interes publiczny - certyfikowani testerzy oprogramowania postępują zgodnie z interesem publicznym,
  • klient i pracodawca - certyfikowani testerzy oprogramowania postępują zgodnie z najlepiej pojmowanym interesem swoich klientów i pracodawców, zgodnym z interesem publicznym,
  • produkt - certyfikowani testerzy oprogramowania dokładają wszelkich starań, żeby dostarczane przez nich produkty (związane z testowanymi przez nich produktami i systemami) spełniały najwyższe standardy zawodowe,
  • osąd - certyfikowani testerzy oprogramowania są w swoich osądach uczciwi i niezależni,
  • kierownictwo - certyfikowani kierownicy testów postępują etycznie i promują etyczne podejście do kierowania testami,
  • zawód - certyfikowani testerzy oprogramowania promują uczciwość oraz reputację zawodu testera w zgodzie z interesem publicznym,
  • współpracownicy - certyfikowani testerzy oprogramowania są uczciwi wobec swoich współpracowników i wspierają ich oraz promują współpracę z deweloperami,
  • ja - certyfikowani testerzy oprogramowania uczą się przez całe życie swojego zawodu oraz promują etyczne podejście do praktyki zawodowej.

Pełne rozwinięcie haseł preambuły można znaleźć tutaj: http://www.acm.org/about/se-code

 

Etykę można traktować również bardziej indywidualnie próbując odwołać się do własnego "sumienia". Jerry Weinberg opisuje to w 7 prostych zasadach, w których deklaruje dla kogo będzie pracował i na jakich warunkach [EN] http://secretsofconsulting.blogspot.co.nz/2010/10/code-of-work-rules-for-consultants.html

Podobne podejście pokazuje James Bach w swoich przemyśleniach o etyce 

 

Bez względu na wszystkie źródła, przykłady i zasady, każdy profesjonalny tester powinien wypracować własną etykę, która bez względu na okoliczności pozwoli mu dokonywać właściwych wyborów. 

 

To powinno Cię zainteresować