Historyjki użytkownika i testowanie

Historyjki użytkownika i testowanie
Historyjka to bardzo ważny element metodyk zwinnych. Przyjrzyjmy się roli testera względem historyjki, bazując na materiałach ISTQB Agile Tester.
 

Historyjka użytkownika zgodnie ze słownikiem wyrażeń związanych z testowaniem (wersja 2.3) to: wysokopoziomowe wymaganie użytkownika lub wymaganie biznesowe, często używane w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania, w typowych sytuacjach składające się z jednego lub więcej zdań w codziennym lub biznesowym języku, opisujące funkcjonalność potrzebną użytkownikowi, kryteria niefunkcjonalne oraz kryteria akceptacji.


Za sylabusem ISTQB Tester Zwinny >>

Historyjki użytkownika tworzone są, aby zanotować wymagania z perspektywy programistów, testerów i przedstawicieli biznesu. Historyjki użytkownika zawierają więc właściwości funkcjonalne i niefunkcjonalne, a każda historyjka powinna zawierać kryteria akceptacji dla tych właściwości.

Zazwyczaj dzięki unikalnej perspektywie tester może poprawić historyjkę użytkownika poprzez identyfikację brakujących szczegółów lub wymagań niefunkcjonalnych. Testera może zadawać przedstawicielom biznesu otwarte pytania dotyczące historyjki użytkownika, proponowania sposobu ich testowania oraz potwierdzania spełnienia kryteriów akceptacji.

Przy wspólnym tworzeniu historyjek użytkownika można wykorzystywać wykorzystać technikę INVEST, definiowania wartościowej historyjki, która jest:

 • Independent – niezależna
 • Negotiable – negocjowalna
 • Valuable – cenna
 • Estimatable – dająca się oszacować
 • Small – niewielka
 • Testable – testowalna


Różne zespoły zwinne różnie dokumentują historyjki użytkownika. Niezależnie od podejścia, dokumentacja powinna być zwięzła, wystarczająca i ograniczać się do niezbędnych elementów.

W planowaniu wydania reprezentanci biznesu, we współpracy z zespołem, wybierają historyjki użytkownika i nadają im priorytety dla całego wydania. W oparciu o te historyjki określane są ryzyka projektowe i jakościowe oraz wykonywane jest wysokopoziomowe szacowanie nakładu pracy (patrz sekcja 3.2).

Testerzy są zaangażowani w planowanie wydania będąc szczególnie użytecznymi przy następujących czynnościach:

 • Definiowanie testowalnych historyjek użytkownika, włączając w to kryteria akceptacji.
 • Branie udziału w analizie ryzyk projektowych i jakościowych.
 • Szacowanie nakładu pracy związanego z historyjkami użytkownika.
 • Definiowanie potrzebnych poziomów testów
 • Planowanie testów dla wydania.

 

Podczas planowania iteracji zespół wybiera historyjki użytkownika z ustawionych według priorytetu w backlogu produktu, uszczegóławia historyjki użytkownika, wykonuje analizę ryzyka dla historyjek oraz szacuje pracę potrzebną do wykonania każdej historyjki. Jeżeli jakaś historyjka użytkownika jest zbyt mglista i nie powiodą się próby jej rozjaśnienia, zespół może odrzucić tę historyjkę i wziąć następną historyjkę zgodnie z priorytetami. Reprezentanci biznesu mają obowiązek odpowiadać na pytania zespołu na temat każdej historyjki, tak by zespół wiedział jak implementować każdą historyjkę i jak ją testować.

Testerzy są zaangażowani w planowanie iteracji będąc szczególnie użytecznymi w następujących czynnościach:

 • Udział w szczegółowej analizie ryzyka dla historyjek użytkownika.
 • Określanie testowalności historyjek użytkownika.
 • Tworzenie testów akceptacyjnych dla historyjek użytkownika.
 • Dzielenie historyjek użytkownika na zadania (zwłaszcza zadania testowe).
 • Szacowanie pracochłonności zadań testowych.
 • Identyfikowanie funkcjonalnych i niefunkcjonalnych własności systemu, które trzeba przetestować.
 • Wspieranie i udział w automatyzacji testów na różnych poziomach testowania.

 

 

Zdobądź wiedzę i certyfikat Agile Testera według ISTQB.

15-16 czerwca (w Warszawie) odbędzie się nasze szkolenie ISTQB Agile Tester  >>

 

 

9859

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować