ISTQB Advanced Level Security Tester - nowy sylabus [aktualizacja 2]

ISTQB Advanced Level Security Tester - nowy sylabus [aktualizacja 2]
ISTQB ogłosiło publikację nowego certyfikatu poziomu zaawansowanego dotyczącego bezpieczeństwa - Security Tester.
 

W nowym sylabusie znajdziecie następujące tematy:

 • The Basis of Security Testing
 • Security Testing Purposes, Goals and Strategies
 • Security Testing Processes
 • Security Testing Throughout the Software Lifecycle
 • Testing Security Mechanisms
 • Human Factors in Security Testing
 • Security Test Evaluation and Reporting
 • Security Testing Tools
 • Standards and Industry Trends

 

Tematy te są podzielone na następujące podrozdziały:

ISTQB Security Tester

 

 

W nowej strukturze certyfikat znajduje się w ścieżce specjalizacji (specialist) i można go zdobyć posiadając certyfikat poziomu podstawowego.

 

ISTQB Struktura Certyfikacji

 

Lista materiałów do kursu :

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie włączamy do naszej oferty.

Cena (PLN): 2500 PLN netto
Liczba dni: 2,5 dnia


Informacja o egzaminie
Cena (PLN) – [aktualnie brak informacji]
Język: angielski (nie ma tłumaczenia materiałów na język polski)
Czas trwania: 120 minut (150 minut dla osób, których język angielski nie jest językiem macierzystym)
Liczba pytań: 45   
Liczba punktów do zdobycia: 80
Liczba punktów gwarantująca zdanie egzaminu: 52
Próg zdawalności: 65%

 

Oficjalna informacja o publikacji certyfikatu >>

 

[AKTUALIZACJA 08.05.2016]

Prezydent ISTQB - Gualtiero Bazzazna odpowiedział na nasze trzy wątpliwości odnośnie nowej certyfikacji Advanced Security Tester.

[testerzy] Gdzie możemy znaleźć nowy sylabus poziomu zaawansowanego dla Security Tester?
[GB] Sylabus będzie wkrótce gotowy do pobrania, w przybliżeniu około jednego tygodnia…[od redakcji: sylabus jest już dostępny]

[testerzy] Jaki będzie status certyfikatu Full Advanced Certificate (zawierający Anality Testów, Technicznego Analityka Testów oraz Kierownika Testów) po wydaniu Advanced Security Tester? Czy certyfikat ten będzie ciągle ważny?
[GB] Tak, Full Advanced Certificate odwołuje się do modułów zaawansowanych ze ścieżki Core (AL-TA, AL-TTA i AL-TM).

[testerzy] Wiele dokumentów na stronie ISTQB.org jest niespójnych z nowym sylabusem. Przykładowo http://www.istqb.org/downloads/send/10-advanced-level-syllabus-2012/52-advanced-level-syllabus-2012-overview.html zawiera stwierdzenie: “The following Advanced Syllabi are defined:

 • Test Manager
 • Test  Analyst
 • Technical Test Analyst”

Czy jest plan na aktualizację?
[GB] Tak, wszystkie dokumenty zostaną zaktualizowane.

 

[AKTUALIZACJA 04.09.2016]

Uzupełniono linki do dostępnych już materiałów szkoleniowych.

To powinno Cię zainteresować