"Praktyka testowania. Zeszyt ćwiczeń". O książce.

"Praktyka testowania. Zeszyt ćwiczeń".  O książce.
"Książka stanowi uzupełnienie publikacji "Zawód tester" o wszystkie dodatkowe, praktyczne aspekty testowania oprogramowania" - opowiada Radek Smilgin o swojej książce.

Książka jest efektem około piętnastu lat doświadczenia w pracy z testerami, trzech lat pracy nad kursem o tym samym tytule oraz około rocznej pracy nad wypracowaniem metody pozbierania tego w formę pisaną. 

Rozkładając tytuł książki na pojedyńcze słowa oraz kryjące się za nimi składowe mamy:

  • Testowanie - opisuję tutaj jak powinno wyglądać i z jakich elementów składa się testowanie.
  • Praktyka - to zadania, na jakie można trafić podczas swojej codziennej pracy.
  • Zeszyt - nawiązanie do publikacji szkolnych i podpięcie się pod edukację nie jest przypadkowe. Zachęcam, by uczyć się poprzez praktykowanie.
  • Ćwiczenia - a dokładnie 30 zadań i ponad 60 rozwiązań zadań. Zakładam, że oprócz treści zadań musi przyjść również podpowiedź jak należy je rozwiązać. Prawidłowe rozwiązania są opatrzone również moim komentarzem. 

Kiedy zaczynałem pracę na kursem "Praktyka testowania", pierwszym zadaniem jakie sobie postawiłem była odpowiedź na pytanie, ile jest takich codziennych zadań jakie wykonujemy.

Wartością samej książki jest 30 szablonów od zwykłego wzorca testu po rozbudowany przykład raportu. Nie wiążą się one ze znanymi i popularnymi szablonami jakie znamy z ISTQB® czy też ISO 29119. Są to wzorce wypracowane przez lata mojej pracy zawodowej. Nie uważam, że są one doskonałe, ale na pewno mogą stanowić punkt startowy w wypracowywaniu własnych. Praca nad kursem i książką uświadomiła mi, jak bardzo stawiam w raportach na krótkie i treściwe komunikaty. Redukuję do minimum ozdobniki zostawiając jedynie informację, która w raporcie, jeśli jest ważna, ma być możliwie najwyżej. Jeśli jest zbudowana z dość prostych danych, ma być na wykresie, a jeśli jest złożona, to musi być ujęta w tabeli. Dodatkowo stawiam na kolory, które same w sobie są już nośnikiem informacji. Czytelnik naszego raportu nie ma dużo czasu na zapoznanie się z nim. Chcemy więc optymalnie wykorzystać czas, jaki nam poświęci.

Zachęcałem uczestników kursu nie odpowiadali na postawione w zeszycie pytania, ale by za każdym razem tworzyli całościowy raport z wykonanego zadania. Jego konstrukcja często wygląda dokładnie w ten sam sposób. Zaczynamy skrótowym podsumowaniem, czego dotyczyło zadanie i jakie mamy wyniki, by w dalszej części dostarczyć pełnej informacji o rozwiązaniu.

"Praktyka testowania. Zeszyt ćwiczeń" to dopięcie klamry treści opisujących podstawy testowania. W tym obszarze myślę, że już spełniłem swój cel edukacji początkujących testerów. Książka stanowi uzupełnienie publikacji "Zawód tester" o wszystkie dodatkowe, praktyczne aspekty najważniejszych elementów testowania oprogramowania. Zamyka ona również pewien etap mojej pisarskiej pracy z zakresu testowania. 

Więcej o książce

To powinno Cię zainteresować