Model W
Model W jest jedną z najbardziej popularnych metod wytwarzania. Ma jednak kłopot wizualizacji. Oto dwie propozycje ukazania modelu W.


W próbuje eliminować problemy modelu V i jego braku odniesienia do rzeczywistości projektowej.

Popularną metodą zapisu modelu W jest zaprezentowanie w osobnych gałęziach (literach V) czynnośc wytwórczych i towarzyszących im czynności testowych.

Zapis ten ma jednak podobny do modelu V brak pokazania czynności raportowania błędów, wykonywania poprawek i retestów.

W kolejnej propozycji w modelu W do części projektu dedykowanej wytwarzaniu ("czarna litera V") domapowane są czynności kontrolne, weryfikujące i walidujace ("niebieska litera V"). Uwzględnia się w nim również wykonywanie poprawek kosztem końca projektu do wdrożenia.To powinno Cię zainteresować