Programy partii politycznych na wybory 2019 - PiS

Programy partii politycznych na wybory 2019 - PiS
Jakimi osiągnięciami chwalą się i co deklarują do zrobienia główne partie polityczne w obszarze informatyzacji? Dziś czytamy program Prawa i Sprawiedliwości.

W naszej analizie programów partyjnych szukaliśmy haseł związanych z pojęciami z IT, jak informatyzacja, informatyka, cyfryzacja, komputer, Internet itp. W żadnym nie znaleźliśmy informacji o jakości oprogramowania, testowaniu, a zapisy o programowaniu są sporadyczne. Duża większość propozycji partyjnych ma tak ogólną formę, że ciężko to nawet cytować. Staraliśmy się wyciągnąć stwierdzenia, które mają jaką wartość i możne je zweryfikować w przyszłości.

Zaczynamy od najdłuższego programu partii z największym poparciem, czyli PiS.

Ochrona zdrowia

Cyfryzacja ochrony zdrowia pozostanie jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wybór ten jest podyktowany korzyściami płynącymi z dobrodziejstw digitalizacji dla pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, a także dla systemu ochrony zdrowia jako całości.

W szczególności postępująca informatyzacja systemu pozytywnie wpłynie na wygodę, bezpieczeństwo, jakość i efektywność systemu ochrony zdrowia. Narzędzia informatyczne przenoszą do sfery cyfrowej najważniejsze procesy w systemie – wystawianie i realizację recept, skierowań oraz zleceń na wyroby medyczne, a także wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej. W celu odciążenia POZ oraz poradni specjalistycznych, wzorem Wielkiej Brytanii, portal pacjenta powinien zostać wzbogacony o wiarygodne informacje pomagające odpowiedzieć na podstawowe pytania i stanowiące przewodnik po systemie ochrony zdrowia.

Przykładowo dzięki e-recepcie pacjent wprost z gabinetu może udać się do dowolnej apteki i zakupić leki przepisane przez lekarza bez obawy, że papierową receptę zgubi, zniszczy, zapomni lub że zostanie mu ona skradziona. Równocześnie ma on możliwość zrealizowania jedynie części recepty i wykupienia pozostałej jej części w innym dogodnym terminie.

Co więcej, dzięki lepszej wymianie informacji, pozwoli to na unikanie sytuacji, w których pacjentom są przepisywane nowe leki wchodzące w niepożądane interakcje z lekami już stosowanymi u danego pacjenta.

Ponadto informatyzacja służby zdrowia pozwoli łatwiej premiować najlepsze ośrodki leczące bezpiecznie i skutecznie oraz znaleźć najszybszy termin wizyty czy zabiegu. Docelowo zapisy do lekarza powinny być możliwe z domu przez Internet. Pierwsze doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem tego systemu są bardzo pozytywne, a sam system będzie dalej intensywnie rozwijany.

Postępująca informatyzacja oznacza również wzrost komfortu pracy dla pracowników sektora ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. Dzięki digitalizacji danych i dokumentów, pracownicy służby zdrowia więcej czasu i energii będą mogli przeznaczyć na to, co najważniejsze – opiekę nad chorymi.

Szkoła, sieć, 5G

Nowa podstawa programowa, która określa treści nauczania, różni się od dawnego „minimum programowego”, ponieważ określa maksimum treści, pozostawiając nauczycielowi możliwość dostosowania ich do potrzeb i zdolności uczniów. Kończy się w ten sposób epoka „równania w dół”, a program dostosowany jest do możliwości zdolnych uczniów. W ramach nowej podstawy programowej przywrócono nauczanie przedmiotowe, rozszerzono nauczanie języków obcych, zwiększono nacisk na znajomość technologii informatycznych, wzmocniono aktywne formy dydaktyczne, rozwinięto czytelnictwo.

Powołamy również fundusz modernizacji szkół, tak by stały się one miejscem, w którym można nie tylko uczyć się, ale i aktywnie spędzać czas. Szkoły nie będę wyłącznie edukować, ale pobudzać inspirację i kreatywność. Uczniowie muszą zyskać umiejętność poruszania się w stale rosnącym gąszczu informacji i szybkiego przyswajania tego, co najważniejsze. Dlatego wyposażymy nasze szkoły w możliwości i narzędzia, które udoskonalą proces nauczania w erze cyfrowej. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii uczniowie będą mogli nabyć praktyczne umiejętności potrzebne w rzeczywistości, która dopiero nadchodzi. Chcemy by szkoła dawała uczniom taką samą wiedzę i umiejętności oraz utrzymywała takie same szanse i standardy, niezależnie od lokalizacji.  [...]

Dlatego realizujemy największy w UE (i przez Komisję Europejską uznany za najlepszy) program budowy sieci szerokopasmowej. W efekcie już realizowanych inwestycji (o wartości ponad 6 mld zł) 2 mln gospodarstw, głównie z terenów wiejskich i małych miast, uzyska dostęp do szybkiego Internetu. Kolejny milion jest przyłączanych w ramach inwestycji własnych operatorów telekomunikacyjnych. Naszym zadaniem jest doprowadzenie światłowodu do każdego budynku w Polsce. Dzięki utworzeniu Funduszu Szerokopasmowego możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. To podstawa tworzenia infrastruktury przyszłości i nowoczesnej gospodarki.

Wesprzemy gminy w upowszechnieniu publicznego dostępu do szybkiego Internetu. Obecnie tylko 405 gmin w naszym kraju ma hotspoty. Przeznaczymy 120 mln zł na bony dla gmin, które będą chciały skorzystać z indywidualnego dofinansowania. Hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi pojawią się m.in. w parkach, na skwerach, dworcach, w domach kultury i bibliotekach. Szacujemy, że dzięki tej inicjatywie na terenie naszego kraju pojawi 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą miały dostęp do szybkiego, bezpiecznego i finansowanego z budżetu państwa Internetu w ramach Otwartej Sieci Edukacyjnej. OSE to nie tylko szybki Internet, ale także nowe treści edukacyjne dla uczniów i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki POPC), zaś jej funkcjonowania na ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

[...] Do sieci światłowodowej przyłączymy wszystkie Gminne Ośrodki Kultury i wyposażymy je w sprzęt komputerowy, tablety, roboty, maty edukacyjne, drukarki oraz szkolenia z kompetencji cyfrowych. W ten sposób w Gminnych Ośrodkach Kultury uruchomimy sieć centrów edukacji cyfrowej – staną się one prawdziwym rozsadnikiem cyfrowej rewolucji w Polsce, będą świadczyły usługi cyfrowe, umożliwią kontakt z dobrami kultury i zwiększą cyfrowe kompetencje w lokalnych społecznościach. Podłączymy do sieci również wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne.

W najbliższych latach skoncentrujemy się również na rozwoju sieci 5G, która umożliwi kilkadziesiąt razy szybszą transmisję danych na urządzeniach mobilnych. Wdrożenie tej technologii to przede wszystkim możliwość podłączenia do sieci coraz inteligentniejszych sprzętów codziennego użytku. Dzięki tysiącom czujników miasta będą mogły bardziej racjonalnie zarządzać infrastrukturą i wydatkować środki na rzeczywiste potrzeby.

Wkrótce sieć 5G stanie się kręgosłupem naszych gospodarek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości już dzisiaj wychodzi naprzeciw tej rewolucji. Zakładamy, że już w 2020 roku w dwóch miastach w Polsce, a do końca 2023 roku w większości miast będzie działać sieć 5G. Z uwagi na fundamentalne znaczenie sieci 5G dla bezpieczeństwa informatycznego Państwa doprowadzimy do sytuacji, w której kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma. Na tym etapie nie przesądzamy jaka to będzie firma.

Dzięki tym rozwiązaniom, Polska znajdzie się wśród światowych liderów rozwiązań cyfrowych. Właśnie w Polsce będzie mógł rozwijać się przemysł 4.0, a obywatele na co dzień będą mogli bez przeszkód korzystać z najszybszego mobilnego Internetu, rozwiązań smart city, telemedycyny i wielu innych usług cyfrowych."

E-usługi

W ramach cyfryzacji państwa wprowadziliśmy nowoczesne e-usługi, z których coraz chętniej korzystają Polacy – w 2018 r. ponad 2,3 mln obywateli zawnioskowało przez Internet o świadczenie 500+ i 300+; w ciągu 3 miesięcy od uruchomienia usługi, ponad 223 tys. zawnioskowało o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną; ponad 40 tys. zarejestrowało narodziny dziecka przez Internet. Na informatyzacji państwa musi korzystać przede wszystkim zwykły obywatel. Dlatego stworzyliśmy najnowocześniejszy system rozliczania podatków (Twój e-PIT). Teraz to urząd skarbowy wypełnia deklarację podatkową za obywatela.

Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej przez Internet w 2018 wyniósł 35,5% populacji. Ponad 4 mln Polaków posiada Profil Zaufany, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2015.

Gospodarka

Nowe możliwości rozwoju związane z tymi sektorami będą zależeć od posiadania specjalistycznej wiedzy na temat danego rodzaju działalności gospodarczej. Polska już dziś słynie z bardzo dobrych matematyków, inżynierów i informatyków – o czym świadczą wyniki międzynarodowych konkursów. Wiedza może być naszym strategicznym zasobem. Musimy jednak stworzyć takie warunki, aby służyła rozwojowi polskiej gospodarki, np. gwarantując transfer know-how do lokalnej gospodarki z centrów B+R zagranicznych firm zatrudniających Polaków. Dlatego też proponujemy budowę Cyfrowej Platformy Edukacyjnej (CPE) oferującej wysokiej jakości wiedzę, w tym obowiązkowe programy edukacyjne. Światowym wzorem takiego rozwiązania są platformy edukacyjne edX i Coursera utworzone przez czołowe światowe uniwersytety. Model ten powinien być naśladowany i doskonalony m.in. poprzez udostępnienie na CPE narzędzi informatycznych dla nauczycieli. Budowę tego typu platformy  należy traktować jako projekt strategiczny i długookresowe wyzwanie organizacyjne dla państwa.

W perspektywie długoterminowej kluczem do przyszłości Polski i całego regionu będzie sukces w generowaniu i przyciąganiu inwestycji w najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Big Data, cybertechnologia czy robotyka. Kraje i regiony, które mają specyficzne cechy kulturowe i posiadają wymagane cechy rynku pracy, mogą stać się wiodącymi ośrodkami w tych sektorach. Jest to szansa dla Europy Środkowej, w tym Polski, na przyciągnięcie globalnych inwestorów i stworzenie własnych innowacyjnych rozwiązań.

Doprowadzimy do stworzenia w Polsce do 2025 roku ponad 700 firm działających w obszarze sztucznej inteligencji oraz inwestycji w wysokości ok. 9,5 mld zł. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga nie tylko stworzenia odpowiednich warunków dla firm i specjalistów w tym obszarze gospodarki, ale także pozytywnego oddziaływania na stronę popytową.

Zadaniem państwa w tym zakresie jest stymulowanie potrzeb, aby mogły być skutecznie zaspokajane poprzez mechanizm rynkowy. Do rozwoju sztucznej inteligencji niezbędne będzie także zaplecze naukowe. W ciągu najbliższych lat w Polsce powstaną trzy takie ośrodki badawcze (Wirtualne Instytuty Badawcze), każdy o innej specjalizacji technologicznej w obszarze sztucznej inteligencji, zorganizowane jako niezależne firmy nienastawione na zysk. Będą one współpracować z instytucjami rządowymi, branżami gospodarki, start-upami i inkubatorami w celu rozwoju badań, ich wsparcia, absorpcji i komercjalizacji.

Innowacje powstają nie tylko w wielkich korporacjach, ale i w małych firmach. Jest nam potrzebny silny rynek wspierania innowacji (venture capital), który w Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju. Wartość inwestycji w tym sektorze w odniesieniu do PKB jest znacząco niższa w odniesieniu do światowych liderów (Izrael, Stany Zjednoczone, Kanada, Korea Południowa), ale również większości państw europejskich. Nastąpi większe zaangażowanie państwa w tym obszarze. Z interwencją publiczną tego typu mamy do czynienia zarówno w państwach o silnych tradycjach wolnorynkowych i rozwiniętych rynkach kapitałowych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania), jak i w państwach o skłonnościach interwencjonistycznych (państwa Europy kontynentalnej).

Do 2023 roku za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju zamierzamy zainwestować w innowacyjne spółki na różnych etapach rozwoju ponad 2,5 mld zł środków publicznych, a po uwzględnieniu środków prywatnych – ponad 4 mld zł.

Możemy również stymulować innowacje poprzez system zamówień publicznych. Tradycyjny model zamówień publicznych nie sprawdza się jednak jako narzędzie współpracy sektora publicznego z biznesem w zakresie zamówień usług ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Zjawiskiem obserwowanym we wszystkich państwach świata jest monopolizacja takich zamówień przez wielkie korporacje. Skutkiem malejącej konkurencyjności są: wzrost cen poszukiwanych rozwiązań oraz postępujące trudności z otrzymaniem przez jednostki publiczne odpowiadających ich potrzebom produktów technologicznych.

Dlatego będziemy w inteligentny sposób finansować badania i rozwój.

Odejdziemy od roli państwa jedynie jako dysponenta środków na badania i rozwój oraz przejdziemy do roli inteligentnego klienta, który poprzez zamawianie rozwiązań dla określonych potrzeb, czyli faktycznie nieistniejących jeszcze produktów, tworzy rynek dla nowych rozwiązań technologicznych. W tym celu wprowadzamy zmiany w systemie, a także będziemy rozwijać GovTech – nowy model pozyskiwania technologii, w którym sektor publiczny zyskuje nie tylko większy wybór wykonawców (przeciętnie 50 zgłaszających się do konkursów „govtech” wobec 2-3 firm w klasycznym przetargu), ale także wsparcie zewnętrznych ekspertów na każdym etapie procesu zamówienia – od pomysłu do wdrożenia.

Cyfryzacja

Oparcie gospodarki o dane oraz intensywny rozwój i wykorzystanie technologii cyfrowych (Big Data, chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy) jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy. Cyfryzacja zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom swobodę działania w Internecie, a przez to dostęp do ogromnego rynku europejskiego.

Współczesne możliwości ICT ułatwiają handel międzynarodowy w stopniu niespotykanym nigdy wcześniej. W przyszłości 9 na 10 miejsc pracy będzie wymagać umiejętności cyfrowych, a obecnie wielu Europejczyków w dalszym ciągu nie posiada podstawowych kompetencji w tym zakresie. Konieczna jest zmiana tradycyjnych modeli nauczania – trzeba umożliwić ciągłą aktualizację wiedzy i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.

Wysoki stopień cyfryzacji Polski stworzy jej możliwość konkurowania na nowych rynkach opartych o rozwój technologiczny. Wobec rosnącego stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, azjatyckich i amerykańskich, cyfryzacja w Polsce nie jest już możliwością, lecz koniecznością. Niezbędne jest zwiększenie udziału stanowisk o charakterze cyfrowym, m.in. poprzez podniesienie średnich i zaawansowanych kompetencji cyfrowych obywateli oraz zatrzymanie odpływu pracowników z kompetencjami cyfrowymi.

Cyfryzacja, rozumiana jako rozwój oparty na technologiach IT, automatyzacja i efektywne wykorzystanie zasobów, znajduje się u podstaw Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jest nieodzownym elementem tworzenia warunków dla powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Rozwój cyfryzacji i innowacyjnej gospodarki jest warunkowany wzrostem inwestycji w tych obszarach.

Niezwykle ważny będzie rozwój innowacji z wykorzystaniem IT. Polska posiada potencjał do zwiększenia wzrostu gospodarczego w oparciu o wykorzystanie danych. Zwiększanie intensywności oparcia działalności gospodarczej o dane i transfer danych skutkuje ponadprzeciętnym efektem w postaci przyrostu produktu w porównaniu do innych sposobów jego zwiększania.

Polską gospodarkę dzieli znaczny dystans do poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw w państwach Europy Zachodniej. Największe szanse na poprawę obserwuje się w branżach najmniej poddanych cyfryzacji (przetwórstwo przemysłowe, transport, zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, edukacja, energetyka). Rozdźwięk występuje również pomiędzy stanem cyfryzacji dużych przedsiębiorstw i mniejszych podmiotów oraz przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego a podmiotami będącymi własnością publiczną. Dlatego też wspierany będzie rozwój ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach.

Podejmiemy działania mające na celu zwiększenie nakładów na upowszechnienie wykorzystania systemów informatycznych, wsparcie przestawiania firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzenie technologii do codziennej działalności oraz zwiększenie transakcyjności online. Innowacyjne podejście powinno też charakteryzować administrację. Będziemy kontynuować rozwój e-usług oraz sztucznej inteligencji i blockchain, rozwijać usługi mobilne, dostosowując je do oczekiwań obywateli.

Przemysły kreatywne

[...] Rząd planuje oddziaływanie na rozwój sektorów kreatywnych, m.in. poprzez wprowadzenie ulg podatkowych na produkcję kulturowych gier wideo (analogicznie do wprowadzonego w roku 2019 systemu zachęt dla produkcji audiowizualnej, który powinien przynieść dynamiczny rozwój rynku filmowego w Polsce w najbliższych latach). Celem tego mechanizmu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora gier wideo na arenie międzynarodowej oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych w sektorze.

Planujemy także utworzenie Polskiego Centrum Gospodarki Kreatywnej, którego zadaniem będzie budowanie długofalowej i kompleksowej polityki wsparcia branż kreatywnych. Zamierzamy kontynuować program „Rozwój sektorów kreatywnych”, którego celem jest rozwój polskich branż kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej poprzez współfinansowanie wartościowych i innowacyjnych projektów.

Kolejnym planowanym działaniem będzie utworzenie Centrum Gier Wideo, które przyczyni się do umacniania pozytywnego wizerunku polskiej branży gier wideo jako prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki i kultury.

Cyberbezpieczeństwo

Współcześnie coraz więcej aktywności ludzkiej zostało przeniesionych do cyberprzestrzeni. Tym samym cyberprzestrzeń stała się nowym polem walki oddziaływując na potencjał obronny państwa (piąta domena operacyjna). Dostrzegamy to zagrożenie, dlatego też w 2017 roku rząd przyjął pierwszą w historii Polski strategię cyberbezpieczeństwa, którą będziemy realizować, uruchamiając jej kluczowe komponenty.

Planujemy utworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych odpowiedzialnego wyłącznie za cyberbezpieczeństwo oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą odpowiadały na cyberataki, zapewniając cyberbezpieczeństwo narodowych sieci i systemów teleinformatycznych. Cyberbezpieczeństwo powinno być fundamentem, na którym budowany będzie dalszy rozwój cyfrowy. Niezbędna będzie także współpraca z sektorem prywatnym, dlatego uruchomimy działania mające na celu wzrost zainteresowania przedsiębiorców wykorzystaniem i tworzeniem rozwiązań chroniących procesy zarządcze i technologiczno-produkcyjne."

KOMENTARZ

Jak można się spodziewać po partii rządzącej, jest chwalenie się realizowanymi projektami oraz deklarację ich kontynuacji. Co ciekawe, niektóre zapisy mają charakter gotowych wymagań systemowych. Tematy w programie można podzielić na dwie części. Szczegółową, gdzie znajdują się konkrety i sumy pieniędzy przypisane do działań oraz zbiór ogólnych deklaracji. Rozwiązaniem większości problemów oraz pomysłami na rozwój jest powołanie jakiejś nowej rządowej instytucji, co jak wiemy z doświadczenia niestety nie działa.

PLUSY

+ propozycje dla przetargów publicznych

+ postępująca cyfryzacja urzędnicza

uwzględnienie korzyści i zagrożeń nowych trendów w cyfrowym świecie

MINUSY

- centralizacja działań i podejmowania decyzji

- powstanie nowych ośrodków, Centr, funduszy, instytutów itp.

- jedna firma, która ma zarządzać siecią 5G.

Pobrane 15.09.2019

Program Prawa i Sprawiedliwości 2019

Programy są publikowane w oryginale. Dodaliśmy jedynie nagłówki.

To powinno Cię zainteresować