Przypadek testowy - przykład

Przypadek testowy - przykład
W wielu projektach spotykamy się ze złymi przypadkami testowymi. Warto pokazać na przykładach, jak może wyglądać przypadek testowy zgodny ze standardami.
 

Przypadki różnią się w zależności od organizacji, poziomu testów i metod wytwarzania oprogramowania.

Zgodnie z definicją przypadek testowy to zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z konkretnym wymaganiem [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0].

Jak widzimy na przypadek składa się szereg elementów. Najważniejszym jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Kolejne to:

KLUCZOWE elementy:

ID - unikalny identyfikator

Warunki wstępne uruchomienia

Kroki do wykonania testu

Oczekiwany rezultat

Warunek końcowy

 

WAŻNE elementy:

Tytuł

Dane testowe

Środowisko uruchomienia

Powiązania z wymaganiem (pokrycie testowe)

Kategoria / typ

Tagi - słowa kluczowe powiązane z przypadkiem

Autor (wraz z danymi kontaktowymi)

Informacje o wersji.

I wiele innych. Przypadek testowy może być nośnikiem olbrzymiej ilości informacji.

 

PRZYKŁAD

Powstanie przypadku testowego zazwyczaj powiązane jest z wymaganiem. Zdefiniujmy sobie prostą funkcję logowania: Do aplikacji internetowej można zalogować się posiadając istniejący (poprawny) login i hasło.

 

Szczegółowy przypadek testowy, z podanymi danymi testowymi może wyglądać następująco:


ID 1.1
Tytuł: Poprawne zalogowanie się do aplikacji
Środowisko: przeglądarka FF12, system operacyjny W7, SP 1
Warunek wstępny: włączona przeglądarka na stronie http://.............../user/login/; użytkownik nie może być zalogowany

Kroki do wykonania:

  • podaj istniejący login: jkowalski
  • podaj istniejące i przypisane do loginu hasło: 2012
  • Naciśnij klawisz "Zaloguj"


Oczekiwany rezultat: Zalogowanie się jako użytkownik jkowalski z przekierowaniem na stronę główną.

Warunki końcowe: Użytkownik jest zalogowany
 

Przypadek powyższy jest przypadkiem pozytywnym, ponieważ weryfikuje podstawową funkcjonalność. Przypadek testowy negatywny może być weryfikacją komunikatów przy logowaniu się przy niepoprawnych danych testowych.

Przypadek testowy może być znacznie bardziej ogólny.


ID 1
Środowisko: wspierana przeglądarka

Kroki do wykonania:
podaj login i hasło [zgodnie ze zdefiniowaną walidacją]

Oczekiwany rezultat:
Poprawny login / hasło - zalogowany
Niepoprawny login / hasło - niezalogowany
 

Pierwszy przypadek jest na tyle szczegółowy, że nawet niedoświadczona osoba może go uruchomić. Jest za to dużo bardziej czasochłonny w pisaniu. Drugi przykład jest oczywiście mniej pracochłonny, ale również wymaga więcej od osoby uruchamiającej go.

 

Więcej o przypadku testowym: http://testerzy.pl/artykuly/przypadek-testowy-studium

Nasze szkolenie z przypadkami testowymi: Dobry Przypadek Testowy.

 

 

To powinno Cię zainteresować