Raport z testów. Analiza zawartości.

Raport z testów. Analiza zawartości.
Wielu twierdzi, że raportowanie testów jest tak ważne jak ich uruchomienie. Nieoptymalny raport na zakończenie dobrych testów będzie zmarnowaniem wysiłku testerskiego. Jaka więc powinna być zawartość dobrego raportu z testów?

Norma ISO 29119, która jest następczynią normy IEEE 829 proponuje dwa typy raportów.

1) Raport statusu testów (Test Status Report) - pokazuje aktualny status testów.

2) Raport kończący testowanie (Test Completion Report) - podsumowuje zakres uruchomionych testów.

 

Raport statusu testów  (Test Status Report)

Zawartość:

1. Informacje o dokumencie

1.1 Identyfikator

1.2 Autor dokumentu lub właściciel dokumentu

1.3 Zatwierdzenia - może zawierać osoby aprobujące dokument jak i przeglądających oraz kierowników.

1.4 Historia zmian

 

2. Wprowadzenie - opisuje kontekst i strukturę dokumentu

2.1 Zakres - opisuje obszary pokryte przed dokument, włączenia, wyłączenia, założenia oraz ograniczenia.

2.2 Referencje - odwołania do zewnętrznych dokumentów

2.3 Słownik

 

3. Status testów

3.1 Czas raportu - okres czasu w jakim przygotowany jest raport

3.2 Postęp względem planu testów - w przypadku opóźnień opis przyczyn i skutków

3.3. Czynniki blokujące postępy prac

3.4 Metryki testowe - miary dotyczące defektów, przypadków testowych pokrycia, postępu testowania, zużycia budżetu

3.5 Nowe i zmienione ryzyka

3.6 Zaplanowane testy - odnoszące się do kolejnych okresów raportowania

 

Raport kończący testowanie (Test Completion Report)

Zawartość:

1. Informacje o dokumencie

1.1 Identyfikator

1.2 Autor dokumentu lub właściciel dokumentu

1.3 Zatwierdzenia - może zawierać osoby aprobujące dokument jak i przeglądających oraz kierowników.

1.4 Historia zmian

 

2. Wprowadzenie - opisuje kontekst i strukturę dokumentu

2.1 Zakres - opisuje obszary pokryte przed dokument, włączenia, wyłączenia, założenia oraz ograniczenia.

2.2 Referencje - odwołania do zewnętrznych dokumentów

2.3 Słownik

 

3. Wykonanie testów

3.1 Podsumowanie działań testowych - co zostało przetestowane i w jaki sposób

3.2 Odchyłki od planu testów - jeśli wystąpiły

3.3. Ocena osiągnięcia kryterium zakończenia - w jakim zakresie kryterium zostało osiągnięte

3.4 Czynniki blokujące postęp testów - co blokowało testowanie i jakie znaleziono rozwiązanie

3.5 Metryki testowe - miary dotyczące defektów, przypadków testowych pokrycia, postępu testowania, zużycia budżetu

3.6 Nowe i zmienione ryzyka

3.7 Dostawy z testów - co testowanie wniosło do projektu

3.8 Reużywalne produkty testów - to co będzie można użyć w przyszłości np. procedury, dane

3.9 Status środowiska testowego

3.10 Nauka na przyszłość (lessons learned)

 

Wzorce raportów jak i przykładowe uzupełnienia można znaleźć w normie.

 

PS. Artykuł zasugerowany przez Przemka S. Dziękujemy za podpowiedzi.

 

To powinno Cię zainteresować