"Specyfika testowania oprogramowania w projekcie outsourcingowym" - praca dyplomowa

"Specyfika testowania oprogramowania w projekcie outsourcingowym" - praca dyplomowa
Dzięki coraz większej liczbie studiów podejmujących tematykę testowania powstaje coraz więcej lepszych i ciekawszych prac dyplomowych. "Praca Agnieszki Kondrat to wartościowa analiza specyfiki testowania oprogramowania zleconego do zewnętrznej firmy. Opisana jest w oparciu o konkretny przykład prawdziwego projektu" - mówi Radek Smilgin, promotor pracy.
 

"Aktualnie prace dyplomowe mają wymiar dużo bardziej praktyczny niż kiedyś. Jeśli uda się dodatkowo pozyskać do nich wartościowe dane do analizy, to okazuje się, że mają ciekawy wymiar opisu rzeczywistości testerskiej. Ze względu na to, że są pisane przez początkujących testerów, mają one większą wartość edukacyjną dla innych młodych testerów, niż artykuły pisane przez doświadczonych praktyków." - mówi promotor. "Agnieszka pewnie wielokrotnie przeklinała naszą współpracę, gdyż nalegałem, aby stworzyła publikację, którą mogłaby się pochwalić, a nie coś, co zamknie w szufladzie. Cieszę się, że zdecydowała się opublikować swoją pracę."

Praca została napisana jako podsumowanie studiów na Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w ramach CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH i SZKOLEŃ "Testerzy Oprogramowania".

Autor: Agnieszka Kondrat
Promotor: Radosław Smilgin

Poniżej publikujemy spis treści i wstęp do pracy.

 

Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ I TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA
1.1.    Czym jest testowanie?
1.2.    Co to jest outsourcing?
1.2.1    Szanse i zagrożenia związane z outsourcingiem
1.2.2    Outsourcing zagraniczny
1.3.    Testowanie w outsourcingu
1.3.1    Korzyści testowania w outsourcingu
1.3.2    Modele występujące w outsourcingu
1.3.3    Jakie procesy przekazać do outsourcingu?
1.3.4    Współpraca z wykonawcą
ROZDZIAŁ II SPECYFIKA TESTOWANIA NA PRZYKŁADOWYM PROJEKCIE OUTSOURCINGOWYM
2.1.    Wprowadzenie do projektu
2.2.    Zarys produktu oraz technologie użyte w projekcie
2.3.    Cykl produkcji
2.4.    Struktura zespołu projektowego
2.5.    Środowisko testowe
2.6.    Wykonywane testy
2.7.    Aktywności i produkty
2.8.    Współpraca z wykonawcą
2.9.    Zaobserwowane ryzyka i zagrożenia

 

Wstęp

Z dnia na dzień informatyzacja przybiera coraz większy, globalny zasięg. Aby systemy softwarowe spełniały swoją rolę, muszą działać zgodnie z tym, do czego zostały przeznaczone. Niestety często tak się nie dzieje, dlatego testowanie oprogramowania powinno być nierozłączną częścią procesu tworzenia aplikacji. Od systemów informatycznych może zależeć wiele, np. ludzkie życie lub sukces misji kosmicznej. Wystarczy wspomnieć klika słynnych przypadków awarii, np. lot sondy Mariner 1 czy rakiety nośnej Ariane 5, aby zdać sobie sprawę, jak istotne jest przetestowanie każdego, nawet najmniejszego elementu struktury. Dzięki testowaniu możemy w dużym stopniu zweryfikować czy system spełnia zakładane wymagania oraz dodatkowo zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii.

Rynek zaczyna rozumieć, że są pewne aktywności, z którymi ciężko jest się uporać samemu i w takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy doświadczonych w tej materii firm trzecich. Dlatego też przekazanie odpowiedzialności testowania do specjalistycznej firmy staje się coraz bardziej popularną praktyką.
Punktem wyjścia niniejszej pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak wygląda współpraca klienta zlecającego testowanie oraz firmy zajmującej się testowaniem w outsourcingu. Celem pracy natomiast była teoretyczna analiza zasad współpracy outsourcingowej począwszy od wybrania dostawcy, poprzez sprecyzowanie umów i kontraktów, aż do finalizacji współpracy oraz empirycznej diagnozy stanu powyższej współpracy na przykładowym projekcie.

Opisywany w niniejszej pracy projekt został użyczony do analizy i badań pod warunkiem zachowania anonimowości dotyczącej nazw organizacji w nim uczestniczących oraz nazwy projektu. Dodatkowym warunkiem udostępnienia informacji było przekazanie finalnej wersji pracy do wglądu organizacji zlecającej testowanie oraz firmy testującej produkt. Firma testująca dostarczyła autorce pracy potrzebne materiały i dane do przeprowadzenia analizy projektu, a w zamian oczekiwała otrzymania informacji, w jaki sposób może ulepszyć procesy i procedury, które są aktualnie wykonywane.

Autorka pracy podpisała klauzulę poufności, na podstawie, której zobligowana jest do nieujawniania wspomnianych nazw oraz danych osobowych, do których otrzymała dostęp.

Badania oraz zbieranie potrzebnych informacji w głównej mierze polegały na obserwowaniu oraz rozmowach z uczestnikami procesu testowego. Badanie przeprowadzone zostało w biurze dostawcy odpowiedzialnego za testy i trwało ono 5 dni roboczych. Po tym okresie czasu na wszystkie nowo pojawiające się pytania, odpowiedzi od dostawcy testów były udzielane za pomocą poczty elektronicznej. Całkowity czas badania i gromadzenia potrzebnych do pracy danych trwał 10 dni roboczych.

    Rozdział I pracy definiuje testowanie wraz z jego podziałem oraz ilustruje proces testowy wraz z jego produktami. Opisany został również outsourcing, jego modele, a także korzyści oraz zagrożenia, jakie może nieść ze sobą. Ukazane zostało teoretyczne spojrzenie na współpracę z wykonawcą wraz z istotnymi aspektami kontraktu.

W rozdziale II zaprezentowana została charakterystyka badanego projektu, wykorzystane technologie, przedstawiony cykl produkcji oraz środowisko testowe. Ponadto opisane zostały elementy współpracy klienta i dostawcy outsourcingowego na przykładzie konkretnego projektu. Celem tej części pracy było przedstawienie poziomu oraz jakości prowadzonej współpracy. Wskazane zostały również działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych problemów.

 

Cała praca jest dostępna do pobrania [link] >>

 

OPUBLIKUJ U NAS SWOJĄ PRACĘ!

Jeśli i Ty chcesz opublikować u nas swoją pracę, uzyskaj zgodę swojej uczelni i prześlij nam treść do recenzji. Zastrzegamy, że publikujemy jedynie wartościowe prace.

 

To powinno Cię zainteresować