Techniczny Analityk Testów a testowanie techniczne

Techniczny Analityk Testów a testowanie techniczne
Szkolenie i certyfikacja Technicznego Analityka Testów z ISTQB ma najwięcej cech technicznego testowania. Czy rzeczywiście te tematy są do siebie podobne? Zestawiamy praktykę testowania technicznego z warsztatu Alana Richardsona z kursem ISTQB.
 

Testowanie techniczne jest aktualnie na fali i to pomimo tego, że nie jest to automatyzacja. Często oba pojęcia myli się, ponieważ i w jednym i drugim przypadku umiejętności techniczne są kluczowe. Wiele osób myli również testowanie techniczne z testowaniem niefunkcjonalnym, zestawiając ze sobą rolę testera funkcjonalnego i testera charakterystyk. Oczywiście w wielu przypadkach testowanie techniczne uwzględnia testowanie charakterystyk niefunkcjonalnych, ale nie jest do niego ograniczone.

Czym w takim razie jest testowanie techniczne? Testowanie techniczne to testowanie wszystkich aspektów oprogramowania z naciskiem na użytą w nich technologię i implementację. Można więc powiedzieć, że gdy w klasycznym podejściu do testowania funkcjonalnego główna weryfikacja następuje na interefejsie (testowanie czarnoskrzynkowe), tak testowanie techniczne idzie dalej i sprawdza, jak sprawa wygląda po stronie architektury, komunikacji czy kodu (testowanie czarno- i białoskrzynkowe).

Co będzie należało do obowiązków testera technicznego? Będą to między innymi:

  • zapytania bazodanowe
  • debagowanie komunikacji
  • analiza wykonania kodu
  • rozumienie i testowanie wydajności, stabilności i niezawodności
  • użycie narzędzi testowych
  • analiza architektury (w tym sprzętu)
  • ... i wiele innych odwołujących się do struktury systemu.

 

Oczywiście nie oznacza to, że pełnienie roli testera funkcjonalnego zwalnia cię z wykonywania tych działań. Każdy tester powinien poświęcać czas i rozwijać się, próbując zrozumieć jak testowane przez niego oprogramowanie jest zbudowane.

Czy ISTQB odpowiednio podchodzi do tego zagadnienia? Na poziomie teorii perspektywa sylabusa tego kursu wydaje się poprawna. Testowanie techniczne wymaga jednak praktycznego przygotowania, którego w certyfikacji brakuje.

Podobieństwa i różnice w testowaniu technicznym zestawiliśmy w poniżej tabeli.

 

Rosnące zainteresowanie testowaniem technicznym widać na przykładzie naszych szkoleń. Na najbliższy termin kursu ISTQB Techniczny Analityk Testów miejsca już się wyczerpują. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Warsztat Alana Richardsona na konferencji AA Days poświęconej automatyzacji.

 

To powinno Cię zainteresować