Tester techniczny, programista testów czy automatyk testów?

Tester techniczny, programista testów czy automatyk testów?
Podczas ostatniego spotkania TrójQA rozmawialiśmy o rolach i ich nazwach. Wnioski po panelu są oczywiste - w różny sposób rozumiemy nazwy ról i inaczej postrzegamy zakres odpowiedzialności.
 

Dyskusja zaczęła się od przedstawienia trzech osób pełniących role: tester techniczny, programista testów i automatyk testów. Na początek padło pytanie, jak inne osoby określają zakres odpowidzialności tych osób, a następnie oni sami wyjaśnili, czym się zajmują. Oczywiście pojawiły się rozbieżności i oczywiście nie udało się jednoznacznie zdefiniować odpowiedzialności.

Najważniejsze wnioski ze spotkania:

1. Nieformalne definicje ról.

 • Automatyk testów to osoba pisząca skrypty automatyzujące weryfikację jakości oprogramowania (głównie regresja).
 • Programista testów (developer in test) to osoba tworząca i utrzymująca framework automatyzacji; często jest to kolejny krok w rozwoju automatyka.
 • Tester techniczny to osoba, która weryfikuje jakość oprogramowania, bazując na rozumieniu technikaliów (jak kod, protokoły komunikacyjne, API, itd.); często wspiera również testy xunitowe.

2. Nie uczmy się narzędzi automatyzacji, uczmy się języków automatyzacji!

3. Python jest językiem łatwego startu w automatach i warto od niego zacząć. Java jest trudna, ale daje większe możliwości dla zaawansowanych ekspertów.

4. Największą wartością dla pracodawców są testerzy z wiedzą techniczną i domenową, a to dlatego, ponieważ:

 • nie kodują, ale potrafią czytać kod
 • rozumieją nie tylko programistę, ale i biznes
 • nie projektują komunikacji, ale potrafią zdekodować komunikaty
 • posługują się językiem zrozumiałym dla klienta
 • rozumieją interfejsy inne niż GUI
 • wiedzą i rozumieją, że klienci pracują z okienkami
 • debugger, konsola i log są naturalnym środowiskiem pracy
 • cechują się empatią i nie mówią negatywnie o użytkownikach.

 

Jeśli nie zgadzacie się z tymi wnioskami, zapraszamy do dyskusji.

 

 

To powinno Cię zainteresować