W co inwestują informatycy?

W co inwestują informatycy?
Czy zawód programisty lub testera da nam utrzymanie na całe życie? Regularnie w ostatnim czasie pojawiają się apokaliptyczne publikacje o załamaniu rynku lub też zniszczeniu naszych miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Część osób nie zastanawia się nad przyszłością, część stara się znaleźć alternatywne zajęcia, część oszczędza na trudniejsze czasy, a reszta inwestuje. Sprawdziliśmy, w co najchętniej inwestują pracownicy IT.


Doświadczeni informatycy w Polsce często zarabiają więcej niż wynosi średnia krajowa. Takie kwoty pozwalają na inwestowanie lub oszczędzanie. Duża część beztrosko wydaje pieniądze na wakacje czy przyjemności dnia codziennego. Po zaspokojeniu wszystkich poziomów piramidy potrzeb zarobione środki używa do podnoszenia swojego standardu życia, kupując lepsze rzeczy, samochody i mieszkania (domy). Jest też jednak pewna, niestety ciągle niewielka grupa, która albo rozmyśla nad końcem informatycznego eldorado, albo też myśli o możliwie najwcześniejszej emeryturze. Oczywiście dla większości z nas przejście na emeryturę w wieku 65 czy też 67 lat to perspektywa tak odległa, że aż nierealna. Poza tym nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że świadczenia emerytalne wypłacane przez państwo pozwolą na cokolwiek poza wegetacją. Emerytura jest tu tylko metaforą i większość z pracowników IT postrzega ją jako wyrwanie się z korporacji i poświęcenie swojego czasu na realizację marzeń. Środki na to mają pochodzić z oszczędności lub też inwestycji. Dla części osób poszukiwanie alternatywnego źródła przychodów jest po prostu formą dywersyfikacji ryzyka lub też zabezpieczenia swoich dzieci.

Obserwując kolegów po fachu widać kilka trendów w inwestowaniu.

  1. Giełda i waluty. Wiele osób wykorzystuje czas spędzony przy biurku w pracy jako dobrą okazję do obserwowania informacji z giełd czy też do śledzenia trendów wskazujących w co i kiedy warto zainwestować. Jest to dość proste w przestrzeni firmy i jest na to ogólne przyzwolenie. Duża część graczy już straciła drobne kwoty, nie do końca rozumiejąc mechanizmy giełdy. Na drugim biegunie jest grupa zawodowców, którzy nie tylko na giełdzie zarobili, ale dodatkowo ciągle pracują na złoty strzał, który pozwoli im zrezygnować z pracy.
  2. Nieruchomości. Jest to relatywnie bezpieczna forma inwestowania i gwarantuje nie tylko zysk z długo lub krótkoterminowego najmu, ale również bazuje na długofalowym trendzie wzrostu ceny nieruchomości. Środki można dość łatwo odzyskać przez sprzedaż nieruchomości. Również ryzyko w tym wypadku nie wydaje się duże, dlatego też tę formę wybiera gros pracowników IT.
  3. Startupy. Część osób decyduje się na realizację pomysłów startupowych inwestując w nie swój czas, energię, a często i pieniądze. Często są to osoby z tej samej firmy, które próbują zbudować produkt informatyczny. Takie, realizowane po godzinach, projekty rzadko okazują się żyłą złota, ale można założyć, że kilka z nich zrobi ze swoich twórców milionerów.
  4. Firmy informatyczne. Pracownicy IT często zachęcani są do zakładania własnych firm. Znaczna część używa ich jedynie do rozliczania się z pracodawcą, ale część próbuje oferować usługi zbliżone do swojego obszaru specjalizacji. To właśnie ta część próbuje pośredniczyć w sprzedaży specjalistów ze swojego obszaru. Konkurencja na rynku jest spora, ale kilka firm już rozwinęło się właśnie w ten sposób.
  5. Pasje partnerek. Z obserwacji relacji rodzinnych w IT można zauważyć pewną ciekawą prawidłowość. Partnerki informatyków często porzucają swoją pracę na rzecz wychowywania dzieci lub zajęcia się domem. Gdy próbują wrócić na rynek pracy, odbijają się od niskich stawek lub też pracodawców, którzy nie są elastyczni w dopasowaniu się do ich obowiązków rodzinnych. Często więc decydują się na otwarcie własnego biznesu, głównie bazującego na rękodziele. Takie prace wymagają inwestycji w sprzęt, promocję czy też kanały dystrybucji. Niestety rzadko kończą się one powodzeniem.
  6. Pasje własne. Na tę formę inwestowania często decydują się osoby, które do świata IT już przyszły z pewnym hobby, albo rozwinęły je ze środków z pracy informatycznej. Tworzą strony, blogi czy videoblogi, za pomocą których dzielą się swoją pasją, a środki pozyskują głównie z reklam. Czasami w swoim hobby dostrzegają niszę informatyczną i uzupełniają ją o samodzielnie tworzone aplikacje. Zazwyczaj nie przynosi to dużych zysków, ale na pewno łączy przyjemne z pożytecznym.


A czy Ty należysz do tych, którzy inwestują na przyszłość? Jeśli TAK, to jaka jest Twoja forma inwestowania i czy osiągasz w niej sukces?

 

 

To powinno Cię zainteresować