Zawód tester: testowanie w cyklu życia oprogramowania

Zawód tester: testowanie w cyklu życia oprogramowania
Cykl życia oprogramowania jest pierwszym tematem poruszanym na szkoleniu "Zawód tester". Zakładamy, że aby dobrze zrozumieć zawód testera należy na początek zrozumieć relację między wytwarzaniem i utrzymaniem oprogramowania a testowaniem.

SDLC (ang. Software Development LifeCycle) w książce "Zawód tester" opisany jest przez autora w następujący sposób:

Jest to skomplikowany proces przetworzenia potrzeby użytkownika w produkt i utrzymywania tego produktu aż do jego wycofania. W większości faz cyklu życia oprogramowania znajdziemy zadania związane z zapewnieniem jakości i testowaniem. Formalny opis nie zagwarantuje powstania produktu wysokiej jakości, na pewno jednak pomoże usprawnić jego wytwarzanie.

Jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy od tworzonego oprogramowania może zależeć ludzkie życie w pośrednim i bezpośrednim znaczeniu. Dlatego opracowuje się procesy, metody i metodyki wytwarzania oprogramowania i zarządzania nim, które próbują opisać ten skomplikowany mechanizm tworzenia i utrzymania oprogramowania.

Mówiąc o procesie wytwórczym, mamy na myśli czynności, które trzeba wykonać, by przekształcić pomysł w produkt, czyli oprogramowanie. SDLC ma szerszy zakres.

 

Cykl życia dla uproszczenia można podać jako zestaw następujących po sobie czynności. Poniższy obrazek pochodzi z książki "Zawód Tester".

 

 

 

Możemy wyróżnić więc następujące fazy:

 • Pomysł (potrzeba) - pierwsza faza nazywana jest czasami inicjalizacją
 • Rozwój koncepcji - gdy pojawi się sponsor gotowy do przetworzenia pomysłu w produkt
 • Planowanie - stworzenie planu działań
 • Analiza wymagań - analizowanie i przetwarzanie koncepcji i poprawności zdefiniowanych wymagań
 • Projektowanie - projekt końcowego produktu
 • Rozwój aplikacji - zazwyczaj kodowanie
 • Wdrożenie - dostarczenie produktu
 • Użycie i utrzymanie
 • Emerytura. Koniec życia - wycofanie oprogramowania.

 

W odniesieniu do faz możemy zdefiniować dobre praktyki dla towarzyszącego im testowania:

 • Testerzy mają unikalną perspektywę oprogramowania
 • Testerzy powinni być zaangażowani we wczesne weryfikowanie jakości
 • Nie tylko testerzy odpowiedziani są za jakość oprogramowania
 • Do każdej czynności rozwoju oprogramowania przypisana jest czynność weryfikacyjna
 • Każdy produkt wytwarzania ma weryfikator jakości (np. produkt testowania).

 

Wytwarzanie potrzebuje testowania i jest jego nierozłączną częścią. Należy o tym pamiętać przy każdym projekcie informatycznym.

 

Opis szkolenia Zawód tester >>

Ilustracje i część tekstu pochodzi z książki "Zawód tester" >>

Materiały szkoleniowe na EDU >>

 

Premierowe szkolenie "Zawód tester" odbędzie się 10-13 maja w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.

Zawód tester

 

 

To powinno Cię zainteresować